Προκηρύχθηκε το έργο Αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Καλαβρύτων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ως μια σημαντική στιγμή για την υλοποίηση του μεγάλου έργου της αναβάθμισης τουΧιονοδρομικού Κέντρου χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Καλαβρύτων & Πρόεδρος του ΔΣ τηςεπιχείρησης “χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων ΑΕ ΟΤΑ” Αθανάσιος Παπαδόπουλος την
δημοσιοποίηση, την Τρίτη 12 Οκτωβρίου, της διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου απ’ τηνΠεριφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ο κ. Παπαδόπουλος, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τουΧιονοδρομικού, το απόγευμα της Τρίτης, υπογράμμισε ότι η νέα αυτή εξέλιξη έρχεται νασηματοδοτήσει την είσοδο του έργου εκσυγχρονισμού του Χιονοδρομικού Κέντρου σε τροχιάυλοποίησης, με την μεγαλύτερη παρέμβαση αναβάθμισης από κατασκευής και έναρξηςλειτουργίας του.

Σύμφωνα με την διακήρυξη που δόθηκε στη δημοσιότητα απ’ την Περιφέρεια, το έργο«Αναβάθμιση, Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός των Εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού ΚέντρουΚαλαβρύτων», τίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με «συνολική εκτιμώμενη αξία τηςσύμβασης το ποσό των 22.630.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ», (προϋπολογισμόςχωρίς ΦΠΑ, 18.250.000 ευρώ).

Η έναρξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίστηκε η Τρίτη 12 Οκτωβρίου και ηημερομηνία λήξης η Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021.

Κριτήριο κατακύρωσης, όπως αναφέρεται στη διακήρυξη, είναι η «πλέον συμφέρουσααπό οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για τοσύνολοτων υπό-προμήθεια ειδών και υπηρεσιών».

Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα έχει διετή διάρκεια, τοδε έργο, όπως είναι γνωστό, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
«Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρεςμετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 25/11/2021 ημέραΠέμπτη και ώρα 11 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης καιαξιολόγησης τωνπροσφορών», όπως αναφέρεται στην διακήρυξη του έργου.

Μεταξύ άλλων, στο έργο αναβάθμισης, εντάσσεται η ανακατασκευή των δυο κύριωναναβατήρων «Στύγα» και «Αχιλλέας» καθώς και η τοποθέτηση νέου αναβατήρα εκεί που
λειτουργεί σήμερα ο αναβατήρας «Άρτεμις». Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί η πλήρηςανακατασκευή του πέτρινου κτιρίου που βρίσκεται στην τοποθεσία «βαθειά λάκκα» καθώς καιη εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου για όλους τους αναβατήρες.

Να σημειωθεί ακόμα ότι πρόσφατα προκηρύχθηκε και το έργο του ΒιολογικούΚαθαρισμού του Χιονοδρομικού Κέντρου, συνολικού ύψους €705.217,29 πλέον ΦΠΑ.

«Όλες οι διαδικασίες προχωρούν πολύ γρήγορα για τον εκσυγχρονισμό τουΧιονοδρομικού», ανέφερε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Κέντρου ο Δήμαρχος Καλαβρύτων,ευχαριστώντας την Περιφέρεια δυτικής Ελλάδος για την πολύτιμη συνδρομή της, τα στελέχητων Υπηρεσιών της καθώς και όλα τα μέλη του Δ.Σ. και της διοίκησης του ΧιονοδρομικούΚέντρου, που συνέβαλαν στην ωρίμανση και τελική δημοπράτηση του έργου.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.