Πάτρα: Ξεκινάει η μελέτη επέκτασης του διυλιστηρίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ένα ακόμα σημαντικό έργο που αφορά την υδροδότηση της Πάτρας, με άφθονο και καθαρό νερό, πήρε το δρόμο της υλοποίησης, με την υπογραφή σύμβασης για την μελέτη του έργου.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου, στα γραφεία της ΔΕΥΑΠ υπογράφηκε μεταξύ του Προέδρου του Δ.Σ. Ανδρέα Παπανικήτα και του Απόστολου Τζίμα νομίμου εκπροσώπου της σύμπραξης μελετητών «ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. – ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘ.», η σύμβαση για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Σύνταξη οριστικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού Πάτρας» προϋπολογισμού 1.040.712,96 ευρώ.

Το έργο επέκτασης του διυλιστηρίου, θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Τεχνικού Προγράμματος της ΔΕΥΑΠ και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.

Το συγκεκριμένο έργο, θα δημιουργήσει συνθήκες ασφαλούς τροφοδότησης της πόλης μας, λειτουργώντας συμπληρωματικά με την υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας νερού. Έτσι, η τροφοδοσία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, θα γίνεται στην Πάτρα από δύο, ανεξάρτητες πηγές.

Η επέκταση της υφιστάμενης εγκατάστασης, που βρίσκεται στην περιοχή του Ριγανόκαμπου, στοχεύει στην εξασφάλιση νερού, τόσο από πλευράς ποσότητας όσο και από πλευράς ποιότητας στις περιοχές που υδροδοτεί. Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα να διακοπεί η χρήση των υφιστάμενων γεωτρήσεων.

Η ολοκλήρωση όλων των μελετών και των απαιτούμενων εγκρίσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα ενός έτους.

Η υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας νερού, κατασκευάστηκε το χρονικό διάστημα 1991 – 1995, είναι σε παραγωγική λειτουργία από το 1996 και τροφοδοτείται από τον ταμιευτήρα του ποταμού Γλαύκου και ένα αριθμό γεωτρήσεων. Η επέκτασή της προβλέπεται να τροφοδοτείται επιπλέον τόσο από τον ταμιευτήρα του ποταμού Πείρου (ταμιευτήρας Βαλμαδούρας) όσο και από τον ταμιευτήρα του ποταμού Παραπείρου (ταμιευτήρας Αστερίου), οι οποίοι έχουν κατασκευαστεί για να εξασφαλίσουν την ύδρευση του πολεοδομικού συγκροτήματος Πάτρας.

Η δυναμικότητα της υφιστάμενης μονάδας ανέρχεται σε 2.592 μ3/ώρα και η δυναμικότητα της μονάδας επέκτασης ανέρχεται σε 2.600 μ3/ώρα (δηλαδή, διπλασιάζεται ο όγκος νερού που μπορεί να επεξεργαστεί από τη μονάδα).

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.