Φυσικό αέριο: Ξεκίνησαν οι διαγωνισμοί για Πάτρα και Αγρίνιο – Πύργο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ξεκίνησαν οι διαγωνισμοί της ΔΕΔΑ για τα δίκτυα φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα, που αφορούν στην κατασκευή δικτύων χαμηλής και μέσης πίεσης, στα οποία θα μεταφέρεται υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από τη Ρεβυθούσα.

Με το νέο έργο που έβγαλε σε δημοπράτηση η ΔΕΔΑ θα έρθει το φυσικό αέριο στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. Πρόκειται για το έργο με τίτλο “Eργασίες κατασκευής δικτύου διανομής μέσης και χαμηλής πίεσης, συνδέσεων παροχετευτικών αγωγών και εγκατάστασης εξοπλισμού (σταθμών μέτρησης και ρύθμισης, βανών κ.τ.λ.) Πάτρα” με αναθέτουσα αρχή τη ΔΕΔΑ.
Το κόστος του εκτιμάται στα 24,1 εκατομμύρια ευρώ σε ποσό με ΦΠΑ (19,5 εκατ. ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ).
Το έτερο υπό δημοπράτηση έργο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αφορά στις πόλεις του Πύργου και του Αγρινίου. Και εδώ αναθέτουσα αρχή του έργου είναι η ΔΕΔΑ και φέρει τον τίτλο “Εργασίες κατασκευής δικτύου διανομής μέσης και χαμηλής πίεσης, συνδέσεων παροχετευτικών αγωγών και εγκατάστασης εξοπλισμού (σταθμών μέτρησης και ρύθμισης, βανών κ.τ.λ.) Αγρίνιο-Πύργος”.
Το κόστος του εκτιμάται στα 13,3 εκατομμύρια ευρώ σε ποσό με ΦΠΑ (10,8 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ) και θα χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια της ΔΕΔΑ και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και για τους δύο διαγωνισμούς έχει οριστεί η 8η Οκτωβρίου 2021 και στις 12 του ίδιου μήνα θα γίνει η αποσφράγιση για την ανάδειξη του μειοδότη.
Η διάρκεια κατασκευής και των δύο έργων ανέρχεται σε 22 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Αυτό σημαίνει πως αν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις ή παρατάσεις στους διαγωνισμούς, τότε είναι πολύ πιθανό να έχουμε την ανάδειξη του μειοδότη μέχρι τις αρχές του 2022, γεγονός και το οποίο σημαίνει πως τα έργα θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2023, τηρώντας έτσι τα χρονοδιαγράμματα της ΔΕΔΑ.

ΓΝΩΜΗ

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.