Κοινωνικός τουρισμός 2021: Δείτε τους προσωρινούς πίνακες των δικαιούχων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων που αναρτήθηκαν χθες, αφορούν 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού.

Αναρτήθηκαν χθες, 14/7, οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Παρόχων Τουριστικών Καταλυμάτων – Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων, καθώς και Αποκλειομένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2021-2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ.

Όσοι κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μόνο μία ένσταση κατά των αποτελεσμάτων από 15/7 στις 8:00 έως και 17/7 23:59.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με τους κωδικούς του TAXISnet ή τους κωδικούς ΟΑΕΔ, μέσω της διαδικτυακής πύλης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση: https://www.oaed.gr/e-yperesies 

Οι δικαιούχοι που θα υποβάλουν  ηλεκτρονική ένσταση θα πρέπει:

– να έχουν πρώτα ελέγξει, αν οι ίδιοι ευθύνονται για το εσφαλμένο αποτέλεσμα, λόγω μη σωστής συμπλήρωσης της αίτησης, ανατρέχοντας σε αυτήν με τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα,

– να αναφέρουν το λόγο της ένστασης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, μη έκδοση επιταγής για ωφελούμενο παιδί) και

– να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά αυτών, σύμφωνα με τους όρους της δημόσιας πρόσκλησης.

Οι πάροχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά των ισχυρισμών τους.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.