Πάτρα: Ματαίωση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τετάρτης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Έκτακτη – δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την
αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, θα πραγματοποιηθεί την 15 η Ιουνίου 2021,
ημέρα Τρίτη και από ώρα 14.00 έως 22.00, με τα παρακάτω θέματα:
1. Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων, περί δήλωσης αποδοχής
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων 14 εργαζομένων στα Κοιμητήρια (εισηγητής: Δ.
Πλέσσας- Αντ/ρχος).
2. Υποχρεωτική Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου
Πατρέων έτους 2021, που περιλαμβάνει τους Προϋπολογισμούς και τους πίνακες
Στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των
Νομικών του Προσώπων, σύμφωνα με την υποχρεωτική Αναμόρφωση
προϋπολογισμού 2021 (σχετική απόφαση της Ο.Ε.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος,
Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Παναγιώτης Μελάς

Η επείγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου κρίνεται απαραίτητη λόγω
καταληκτικών ημερομηνιών λήψης απόφασης στα ανωτέρω θέματα. Σημειώνεται ότι τα
θέματα είχαν ενταχθεί στην αριθ. 12 πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021. Η συνεδρίαση αυτή όμως ματαιώθηκε λόγω
προκήρυξης πανελλαδικής απεργίας από την ΑΔΕΔΥ.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.