Νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στη ΔΕΗ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στη ΔΕΗ. Σύμφωνα με την προκήρυξη της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού, αφορούν συμβασιούχους ορισμένου χρόνου.

Ειδικότερα, προκηρύσσονται μέσω ΑΣΕΠ συνολικά οκτώ θέσεις στη ΔΕΗ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5.

Προβλέπεται σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας μέχρι οκτώ μήνες, βάσει του άρθρου 4 του Ν.4643/2019.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ ή στα ΜΜΕ.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη.

Δείτε την προκήρυξη πατώντας EΔΩ

Δείτε και την αίτηση πατώντας ΕΔΩ

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά από την Παρασκευή έως και τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2021.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.