“Προτεραιότητα: Το να προηγείται κάποιος ή κάτι σε μια σειρά”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

του Δρ. Θάνου Βερούση

Reader in Finance στο University of Essex

14 Νοέμβριου 2020: θα συνεδριάσει σήμερα η επιτροπή των παιδοψυχολόγων, εκπαιδευτικών και ειδικών της εκπαίδευσης στα πλαίσια της ενημέρωσης του πρωθυπουργού για την καλύτερη αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας στους μαθητές όλων των βαθμίδων. Ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά.

Στην παραπάνω είδηση, δυστυχώς, εκτός από την ημερομηνία, τα πρόσωπά και οι καταστάσεις είναι φανταστικές. 

Στην έκθεση για την εκπαίδευση του Ο.Ο.Σ.Α, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 32η θέση (Μαθηματικά, φυσικές επιστήμες) και στην 31η θέση (κατανόηση κειμένου) από τις 35 χώρες του Ο.Ο.Σ.Α.

1ον, οι επιδόσεις όλων (κατά μέσο ορό) των μαθητών θα είναι χειρότερες από τις τωρινές επιδόσεις. 

2ον, οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών θα είναι σχετικά χειρότερες από τις επιδόσεις των περισσοτέρων χωρών του Ο.Ο.Σ.Α.

3ον, οι επιδόσεις των μαθητών που προέρχονται από χαμηλότερα κοινωνικά στρωματά θα είναι σχετικά χειρότερες από τις επιδόσεις των μαθητών που προέρχονται από υψηλοτέρα κοινωνικά στρωματά.

Με αλλά λογία, η πανδημία θα ενισχύσει όχι μόνο την ανισότητα μεταξύ μαθητών διαφορετικών χωρών αλλά επίσης και την ανισότητα μεταξύ Ελλήνων μαθητών. 

Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η πανδημία παρουσίασε μια καλή ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουμε τις συλλογικές μας προτεραιότητες.

Καταρχήν, ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να θέσουμε την παιδεία ως την πρωταρχική προτεραιότητα του ελληνικού κράτους.

Ήταν επίσης μια πολύ καλή ευκαιρία να πλησιάσουμε τις επιδόσεις των χωρών που βρίσκονται σε καλύτερη θέση στην λίστα του Ο.Ο.Σ.Α.

Τέλος, ήταν μια καλή ευκαιρία να αμβλύνουμε τις διάφορες μεταξύ των μαθητών που προέρχονται από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις.

Αντί αυτού: 

α) βάζουμε στην ίδια ζυγαριά τις οικονομικές δραστηριότητες με την παιδεία, χωρίς να έχει υπάρξει μια προφανής προσπάθεια να μείνουν τα σχολεία ανοιχτά. Στην χειρότερη περίπτωση αυτό θα έστελνε ένα σαφές μήνυμα ότι η παιδεία είναι πράγματι προτεραιότητα έναντι της οικονομικής δραστηριότητας.

β) Tα Ελληνικά σχολεία έχουν μείνει κλειστά για περισσότερο διάστημα από οποιοδήποτε αλλά σχολεία μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στην επανεκκίνηση της παγκόσμιας οικονομίας, η Ελληνική οικονομία θα ξεκινήσει με μικρότερες προοπτικές μακροχρόνιας ανάπτυξης (75% της μακροχρόνιας ανάπτυξης οφείλεται στην ερευνά και καινοτομία).

γ) Για το μεγαλύτερο διάστημα, τα σχολεία έχουν μείνει κλειστά σε όλη την επικράτεια ανεξαρτήτως του επιδημιολογικού φορτιού κάθε περιοχής. Θα περίμενε κάνεις ότι στα για παράδειγμα στα νησιά με καθόλου (βλέπε coved-free νησιά) ή πολύ μικρό επιδημιολογικό φορτίο, τα σχολεία να εμμέναν ανοιχτά.

Οι μαθητές σχολείων των μη-αστικών περιοχών έχασαν ίσως μια πολύ καλή ευκαιρία να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους σε σχέση με τους μαθητές αστικών περιοχών.

“Education is important but opening pubs is importanter!”

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.