ΑΣΕΠ: Ένας στους 38 προσλαμβάνεται στην προκήρυξη 1Κ/2021

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Κ/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2/21.1.2021Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εξήντα οκτώ (68) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη εργασιών Υποβρυχίων (Υ/Β) στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας), υποβλήθηκαν συνολικά 2.643 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

292 αιτήσεις για την κάλυψη 3 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
669 αιτήσεις για την κάλυψη 6 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
1.682 αιτήσεις για την κάλυψη 59 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 3.960 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ΧΗΜΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

21

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

149

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ)

131

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ)

285

ΤΕ ΝΑΥΤΙΚΩΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

88

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

409

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ )

57

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΜΗΧΑΝΩΝ & ΣΥΣΤ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ

269

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΣΥΓΚ-ΣΕΩΝ & ΜΕΤΑΛ. ΚΑΤΑΣΚ. ΚΑΤΕΡΓ.-ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΗΣ

109

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΘΕΡΜΙΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

219

ΔΕ ΝΑΥΤΙΚΩΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

22

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

95

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΛ-ΚΩΝ ΣΥΣΤ-ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ

110

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΣΥΓΚ-ΣΕΩΝ & ΜΕΤΑΛ. ΚΑΤΑΣΚ. ΚΑΤΕΡΓ.-ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΣ

181

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

886

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

167

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΣΥΓΚ-ΣΕΩΝ & ΜΕΤΑΛ. ΚΑΤΑΣΚ. ΚΑΤΕΡΓ.-ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ

153

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

288

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

206

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΣΥΓΚ-ΣΕΩΝ & ΜΕΤΑΛ. ΚΑΤΑΣΚ. ΚΑΤΕΡΓ.-ΒΑΦΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ/ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ

115

 

 

 

 

 

 

dikaiologitika

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.