Προκηρύχθηκε η θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας- Τι προσόντα ζητούνται

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκηρύχθηκε χθες από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας κ. Πέτρο Βάη η θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας.

Το κείμενο της προκήρυξης αναφέρεται σε «σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Πάτρας και της Δραματικής Σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, που εδρεύουν στην Πάτρα επί της οδού Όθωνος Αμαλίας 6, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Πάτρας και της Δραματικής Σχολής», συνολικής διάρκειας δύο ετών με δυνατότητα παράτασης της θητείας για ένα έτος.

Ο νέος Καλλιτεχνικός Διευθυντής θα αναλάβει καθήκοντα από 01/07 2021. Η οικονομική σύμβαση που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνει:

Α. Μηνιαίο μικτό ποσό με βάση τις διατάξεις του ν. 4354/2015 περί Ενιαίου Μισθολογίου.

Β. Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. δύναται να του αναθέσει επί πλέον με αμοιβή τη σκηνοθεσία ή μετάφραση ή συγγραφή ενός θεατρικού έργου κατ’ έτος, μέχρι του ποσού των 10.000 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Γ. Διαμονή στην Πάτρα με τον τρόπο που θα συμφωνήσουν τα δύο μέρη.

Δ. Άλλες πρόσθετες αμοιβές, όπως οδοιπορικά από και προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας κλπ δεν θα βαρύνουν το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας δύνανται να προσληφθεί ανεξαρτήτως κατοχής τίτλου συγκεκριμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας, εξαιρουμένης της ΥΕ εκπαιδευτικής βαθμίδας. Για την θέση αυτή θα επιλεχθεί πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που έχει ιδιαιτέρως διακριθεί στο χώρο του θεάτρου ή να έχει ασχοληθεί με θέματα θεάτρου επαγγελματικά και να έχει μια από τις εξής ιδιότητες: 1.α Ηθοποιός, σκηνοθέτης, συνθέτης, χορογράφος, σκηνογράφος ή ενδυματολόγος, με αναγνωρισμένη προσφορά στο επαγγελματικό θέατρο 1.β Θεατρικός συγγραφέας, μεταφραστής έργων, θεατρολόγος κριτικός θεάτρου με επαγγελματική εργασία στο θέατρο.

2. Να διαθέτει τουλάχιστον 10ετή επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση θεατρικών παραγωγών.

3. Να διαθέτει εμπειρία στην οργάνωση και λειτουργία δραματικής σχολής και στη διδασκαλία βασικά της υποκριτικής τέχνης.

4. Να έχει διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες που να πιστοποιούνται με παρακολούθηση σχετικών σπουδών ή σεμιναρίων ή με προϋπηρεσία σε άλλη διοικητική θέση.

5. Ο υποψήφιος για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή οφείλει μαζί με την αίτηση να υποβάλλει φάκελο με τις γενικές και ειδικές προτάσεις του για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας και ένα πλάνο προγραμματισμού (Δραματολόγιο κλπ.) για ολόκληρη τη θητεία του. Επίσης αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά στοιχεία των ιδιοτήτων του.

6. Ο υποψήφιος για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή οφείλει να υποβάλλει φάκελο με τις γενικές και ειδικές προτάσεις του για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας. Θα εκτιμηθούν: 6.α Η πρότασή του για τον χαρακτήρα και τον ρόλο που πρέπει να παίξει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. στον Δήμο και την Περιφέρεια, πού πρέπει κυρίως να απευθύνεται, με ποια μέσα και για ποιους σκοπούς. 6.β Η πρότασή του για το συγκεκριμένο πλάνο προγραμματισμού (Δραματολόγιο κλπ.) για ολόκληρη τη θητεία του, που θα υπηρετεί τον πιο πάνω χαρακτήρα του Θεάτρου

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.