Πανεπιστήμιο Πατρών: Αναγκαία μέτρα πρόληψης κατά του covid-19

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανακοίνωση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών για ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΛΟΓΩ  ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ  ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΟΥ
Η ραγδαία αύξηση στον Δήμο μας των θετικών κρουσμάτων  στη νόσο Covid -19 εν παραλλήλω με την εμφάνιση κρουσμάτων προσβεβλημένων  από το μεταλλαγμένο στέλεχος του κορωνοϊού, που είναι εξαιρετικά μεταδοτικό και προς αποφυγή διασποράς στους χώρους εργασίας σας εφιστούμε την προσοχή στα παρακάτω:

Αποφυγή συνωστισμού και τήρηση των ενδεδειγμένων αποστάσεων ασφαλείας σε κοινόχρηστους χώρους
Καθολική και σωστή χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας. Η μάσκα δεν  πρέπει να αφαιρείται για λήψη ροφήματος και φαγητού ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, παρουσία άλλου ατόμου που δεν φέρει μάσκα
Αποχή από την εργασία σε περίπτωση ύποπτων συμπτωμάτων ή στενής επαφής* με επιβεβαιωμένο κρούσμα και άμεση ενημέρωση του υπευθύνου  του Τμήματος ή της Υπηρεσίας

Υπενθυμίζουμε ότι τα πρωτόκολλα για τον COVID19 έχουν αναρτηθεί στο http://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/covid_protocol.pdf & στο “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ” του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει αναρτηθεί η με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΔΑΔ/Φ.69/142/οικ.1813/01-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΙΤΘ46ΜΤΛ6-9Φ1) εγκύκλιος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 30η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»

*Ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 ορίζεται:

άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 σε απόσταση < 2 μέτρων και για ≥ 15 λεπτά
άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή με ασθενή με COVID-19
άτομο με απροφύλακτη επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με COVID- 19
άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο (π.χ. οικία, αίθουσα διδασκαλίας ή συσκέψεων, χώρο αναμονής νοσοκομείου, κλπ.) με ασθενή με COVID-19 για περισσότερο από 15 λεπτά

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.