Πάτρα: Τα θέματα για το πρώτο δημοτικό συμβούλιο του χρόνου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, την 7η Ιανουαρίου 2021, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 16.30, κατόπιν της αριθ. πρωτ.  61799/29-12-2020 αίτησης 23 Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης και βάσει του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 74 του Ν. 4555/18, με τα  παρακάτω  θέματα:
1. Η θεσμική εκτροπή του Δημάρχου Πατρέων και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, περί μη υλοποίησης αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής: Ένας εκ των 23 υπογραφόντων την αίτηση Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης).
2. Απόφαση για θεσμοθέτηση και συγκρότηση του συμβουλευτικού οργάνου «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης», όπως προβλέπεται από το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018  (εισηγητής: Ένας εκ των 23 υπογραφόντων την αίτηση Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης).

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.