Δυτική Ελλάδα: Υποβολή προσφυγών για προγράμματα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υποβολή προσφυγών κατά των αποτελεσμάτων προκαταβολής πληρωμών του έτους εφαρμογής (2020) των προγραμμάτων α) Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων – ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ», β) Δράση 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας» και γ) 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας»  του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα»

H Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ενημερώνει όλους τους δικαιούχους των Δράσεων 10.1.08, 10.1.01, και 10.1.02, ότι μετά και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων απέστειλε προς εκκαθάριση και πληρωμή της ενίσχυσης προκαταβολής του 80% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς του έτους αιτήσεων 2020.

 

Τα ποσά που αναγνωρίστηκαν για τις Δράσεις:

10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) αφορά 1039 δικαιούχους (3η πρόσκληση) ανέρχεται στο ποσό των 674.522,60 € 10.1.01 (ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ)  αφορά 1 δικαιούχο ανέρχεται στο ποσό των 521,45 € και

 

10.1.02 (ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ) αφορά 1 δικαιούχο ανέρχεται στο ποσό των 422,24€.

 

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του εκάστοτε  Μέτρου.

 

Για τους δικαιούχους η χρονική περίοδος υποβολής των ενδικοφανών προσφυγών ορίζεται αποκλειστικά:

 

α) Για το Κομφούζιο (10.1.08) από την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και εντός πέντε (5)εργάσιμων ημερών, δηλαδή έως και την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020.

 

β) Για την Ορνιθοπανίδα (10.1.01) από την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, δηλαδή έως και την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020

 

γ) Για τους Ελαιώνες Άμφισσας (10.1.02) από την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, δηλαδή έως και την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020

 

Η ως άνω διαδικασία θα γίνεται ατομικά και μόνο ηλεκτρονικά από την μηχανογραφική εφαρμογή κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών. Σχετικά με τις ενδικοφανείς προσφυγές πληρωμής σας επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που ο κωδικός απόρριψης σχετίζεται με την υποβολή παραστατικών συμμόρφωσης τότε παράλληλα με την υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής στην αντίστοιχή καρτέλα του πληροφοριακού συστήματος, οι παραγωγοί θα πρέπει να προβούν σε αναθεώρηση της οριστικής εγγραφής στην καρτέλα “Υποβολή παραστατικών” και να επανυποβάλλουν τα παραστατικά διορθωμένα,  ώστε να ληφθούν υπόψη.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.