Αναδρομικά συντάξεων: Τελευταία προθεσμία για αιτήσεις κληρονόμων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τι πρέπει να κάνουν οι νόμιμοι κληρονόμοι όσων συνταξιούχων απεβίωσαν και δικαιούνταν επιστροφή των περικοπών στις κύριες συντάξεις για το διάστημα Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Πότε χάνεται το δικαίωμα.

Πρόκειται για την πρώτη φάση της διαδικασίας, όπου οι νόμιμοι κληρονόμοι οφείλουν έως την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου να υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, αλλά και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εφόσον τα διαθέτουν. Σε αντίθετη περίπτωση, έχουν περιθώριο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021 να επισυνάψουν στην αίτηση τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.