Πάτρα: Άσκηση για τη ρύπανση στο Λιμάνι

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών σας γνωρίζει ότι σήμερα Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020 και  περί ώρα 10:00, πραγματοποιήθηκε «άσκηση καταπολέμησης ρύπανσης» στον προβλήτα Νο 2 του Βορείου Λιμένα Πατρών. 

Σκοπός της άσκησης ήταν ο συντονισμός των συναρμόδιων Υπηρεσιών και Φορέων  προκειμένου να αποκτηθεί εμπειρία – τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση περιστατικών  ρύπανσης στη περιοχή δικαιοδοσίας του Κ.Λ/Χ Πατρών.

Ειδικότερα το Σενάριο της Άσκησης προέβλεπε διαρροή πετρελαιοειδών καταλοίπων κατά  την διάρκεια μετάγγισης μεταξύ βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς καταλοίπων σε Δ/Ξ–ΣΛΕΠΙ. Για την αντιμετώπισή της τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο καταπολέμησης ρύπανσης του  Οργανισμού Λιμένα Πατρών Α.Ε. (PORT CONTINGENCY PLAN), υπό την εποπτεία και τη διεύθυνση  του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών και συγκεκριμένα εφαρμόζοντας εν μέρει το τοπικό Σχέδιο  Αντιμετώπισης Ρύπανσης (LOCAL CONTINGENCY PLAN). Παράλληλα για την αντιμετώπιση του  περιστατικού ενεργοποιήθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, Αρχές και Υπηρεσίες, ήτοι ο  Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., η Εταιρεία Παραλαβής και Μεταφοράς Πετρελαιοειδών καταλοίπων «H.E.C.», η  Εταιρεία Καθαρισμού Λιμένα «ANTIPOLLUTION ANE», η Πλοηγική Υπηρεσία Λιμένα, το Ε.Κ.Α.Β.,  καθώς και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

Από την πραγματοποίησή της διαπιστώθηκε η ετοιμότητα, ταχύτητα και συνεργασία  μεταξύ των συναρμοδίων Φορέων και Υπηρεσιών.

Με το πέρας της Άσκησης και την διευθέτηση υλικών και μέσων καταπολέμησης της  Ρύπανσης, ακολούθησε αξιολόγησή της από όλους τους εμπλεκομένους, προκειμένου να  αντιμετωπιστούν ολιστικά στο μέλλον τυχόν αδυναμίες που παρουσιάστηκαν.

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους ανεξαιρέτως τους  εμπλεκόμενους φορείς, Αρχές και Υπηρεσίες για τη συμμετοχή και συνεργασία τους στην ομαλή  και αποτελεσματική διεξαγωγή της άσκησης καταπολέμησης ρύπανσης.

 

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.