Πάτρα: Με τηλεδιάσκεψη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, την 26η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, με τα παρακάτω θέματα:

Ορισμός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του ΒΙΟΠΑ Γλαύκου Πάτρας ΑΕ (εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Ορισμός υποψηφίων μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΒΙΟΠΑ Γλαύκου Πάτρας ΑΕ (εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Έγκριση απευθείας αγοράς από το Δήμο Πατρέων ακινήτου, με συμμετοχή σε αναγκαστικό πλειστηριασμό, ιδιοκτησίας ΒΙΟΠΑ Γλαύκου Πάτρας ΑΕ (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος).
Αποζημίωση προβλεπομένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (μέσω συμψηφισμού ιδιοκτησίας της κας Κατίνας Μπελεζώνη, βάσει των υπ’ αριθ. 28/2005 και 32/2008 Διορθωτικών Πράξεων επί των υπ’ αριθ. 3/92 και 5/03 πράξεων εφαρμογής αντιστοίχως, στις περιοχές «Ψάχου – Μέμου – Κρύα Ιτεών» και «ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ» του Δήμου Πατρέων» (σχετική η αριθ. 37/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
Αποζημίωση προβλεπόμενου κοινοχρήστου χώρου (πλατεία στο ΟΤ 3132), ιδιοκτησίας της κας Γκοτσοπούλου Τασίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/95 πράξη εφαρμογής των περιοχών Αρόη- Σαμακιά- Διάκου- Γηροκομειό- Εγλυκάδα» του Δήμου Πατρέων και την υπ’ αριθ. 76/2003 διορθωτική πράξη επί αυτής (σχετική η αριθ. 69/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
Ανέγερση μνημείου για τα τρία θύματα, τα οποία πνίγηκαν στην περιοχή Μόλου Αγίου Νικολάου, τα ξημερώματα της 21ης Σεπτεμβρίου του 2015, στην Πάτρα (σχετική η αριθ. 66/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
Τοποθέτηση σιντριβανιού στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως (περιοχή Ντεβέ) στην Άνω Οβρυά Πατρών» (σχετική η αριθ. 67/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
Αποδοχή όρων χρηματοδότησης – πράξης ένταξης στο Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου από το πρόγραμμα του Πράσινου ταμείου, για το έργο «Ολοκληρωμένα έργα αναβάθμισης πλατείας Ανδρούτσου στην περιοχή Βλατερό του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
Αποδοχή όρων χρηματοδότησης- πράξης ένταξης στο Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου από το Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου για το έργο «Έργα συντήρησης της πλατείας Βασιλέως Γεωργίου Α΄ στην Πάτρα» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
Έγκριση της Ολοκλήρωσης της Πράξης «Ψηφιοποίηση Συλλογών Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών» με κωδικό ΟΠΣ 5023619 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και παράδοση της Πράξης στον Φορέα Λειτουργίας και Κύριο του Έργου, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη-Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
Έκθεση Γ΄ τριμήνου έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (σχετική η αριθ. 726/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
Παράταση ισχύος του Ιδιωτικού Συμφωνητικού μίσθωσης του ακινήτου που στεγάζεται ο Ξενώνας Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή του σχετικού Συμφωνητικού (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης της οδού Αθανασίου Διάκου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις οδών στο δήμο Πατρέων και στο Δ.Δ. Ρίου» Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή- Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων (2016)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Πυρασφάλεια Μεγάρου Λόγου και Τέχνης» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες πυρασφάλειας σε Σχολικά Συγκροτήματα» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
Έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Πεζοδρόμια και μικρά τεχνικά έργα στο Δήμο Πατρέων (2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση των αριθ. 14278, 14280, 14282 και 14283 πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Πρόεδρος Επιτροπής).
Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου- διαχειριστή των πράξεων: α) Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας (διαδρομή Άνω Πόλη, β) Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας (διαδρομή Κάτω Πόλη, γ) Ανάπλαση αξιοποίησης περιοχής camping- Έλους Αγυιάς (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος).
Αντικατάσταση μελών (τακτικού και αναπληρωματικού) στη Διοικούσα Επιτροπή των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων Λαδόπουλου- Αλεξιώτισσας- Ροϊτίκων.
Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Καταλληλότητας και Επιλογής Χώρων μετά κτιρίων, για τη στέγαση σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα ανακατασκευής γηπέδου Πετρωτού» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση πασσαλότοιχου στα όρια οικοπέδου 4ου ΓΕΛ Πατρών με πάροδο Αρόης» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή φρεατίων για τοποθέτηση υπόγειων κάδων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Φύλαξη των εγκαταστάσεων του παλαιού εργοστασίου Λαδόπουλου» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση της διασύνδεσης internet στην Ξερόλακα με το Δήμο Πατρέων και wifi σύνδεση στην Πλαζ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων για βελτιώσεις και συντηρήσεις χαλικοστρωμένων, ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.