ΑΣΕΠ: Ρεκόρ αιτήσεων για την προκήρυξη 6K/2020

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Γνωστοποιείται απο το ΑΣΕΠ ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 6Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 28/6-8-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, χιλίων διακοσίων εννέα (1.209) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, υποβλήθηκαν συνολικά 93.677 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

8.689 αιτήσεις για την κάλυψη 113 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
17.804 αιτήσεις για την κάλυψη 483 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
37.191 αιτήσεις για την κάλυψη 404 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.
29.993 αιτήσεις για την κάλυψη 209 θέσεων κατηγορίας Υ.Ε.
Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 1.391.317.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.