Ένα μικρό Μάτι οι θάνατοι από αστικές πυρκαγιές, κατά το πρώτο οκτάμηνο έτους 2020

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

του Ανδριανού Γ. Γκουρμπάτση

Αντιστράτηγου – Υπαρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος., ε.α.

Κατά την τελευταία δεκαετία (2010 – 2019) ο μέσος αριθμός θανάτων από αστικές πυρκαγιές είναι (29) θάνατοι. Δυστυχώς κατά το τρέχον έτος 2020, διανύουμε μια εξαιρετικά θανατηφόρα χρονιά, αφού μέχρι σήμερα και πιο συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Αυγούστου έχασαν τη ζωή τους μόνον από αστικές πυρκαγιές (45) άτομα. Δηλαδή παρατηρείται μια αύξηση 55,2% σε σχέση με τον μέσο ετήσιο αριθμό θανάτων της τελευταίας δεκαετίας. Εξάλλου κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα των οκτώ πρώτων μηνών τρέχοντος έτους και ο συνολικός αριθμός των αστικών πυρκαγιών (22.236) αυξήθηκε σε ποσοστό 82,8%, σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο αριθμό της τελευταίας δεκαετίας (12.166) αστικές πυρκαγιές, ενώ ο μέσος / ανά μήνα αριθμός αστικών πυρκαγιών το συγκεκριμένο ως άνω οκτάμηνο ήταν (2.780) πυρκαγιές, όταν ο ίδιος μέσος / ανά μήνα αριθμός αστικών πυρκαγιών την τελευταία δεκαετία και το ίδιο οκτάμηνο ήταν μόνον (1.521) πυρκαγιές.

Ανάλυση στοιχείων

Ειδικότερα αναλύοντας τα στοιχεία των θανάτων από αστικές πυρκαγιές διαπιστώνονται τα εξής:

1) Ο μέσος / ανά μήνα αριθμός των θανάτων από αστικές πυρκαγιές είναι (6) περίπου θάνατοι, ήτοι κάθε (5) ημέρες και ένας (1) θάνατος, η δε κατανομή τους ανά μήνα μήνα είναι η περιγραφόμενη στον πιο κάτω πίνακα. Τον Ιανουάριο σημειώθηκαν οι περισσότεροι θάνατοι (10) και τον Ιούλιο οι λιγότεροι (1). Πιο αναλυτικά τα στοιχεία που παρατηρούνται έχουν ως εξής:

Πίνακας θανάτων ανά μήνα

Μήνας Αριθμός θανάτων
Ιανουάριος 10
Φεβρουάριος 5
Μάρτιος 9
Απρίλιος 8
Μάιος 3
Ιούνιος 5
Ιούλιος 1
Αύγουστος 4
Σύνολο θανάτων 45

2) Από τα (45) ανθρώπινα θύματα που έχασαν τη ζωή τους από αστικές πυρκαγιές, τα (3) άτομα ήταν ανήλικα, ποσοστό 6,6% και τα (42) ήταν ενήλικα, ποσοστό 93,4% και μάλιστα στη συντριπτική τους πλειοψηφία ηλικιωμένα άτομα ήτοι άτομα μη δυνάμενα από μόνα τους λόγω έλλειψης φυσικών δυνάμεων, λχ ηλικία, προβλήματα υγείας, να αντιδράσουν άμεσα με την εκδήλωση της πυρκαγιάς και να διασωθούν. Δηλαδή ήταν άτομα που χρειάζονταν βοήθεια από τρίτους και κυρίως λόγω αρμοδιότητας από τις πυροσβεστικές δυνάμεις για τη διάσωσή τους, η οποία ωστόσο δεν ήρθε στον κατάλληλο για τη ζωή τους χρόνο και ως εκ τούτου έχασαν τη ζωή τους αβοήθητα.

3) Οι περισσότεροι θάνατοι και συγκεκριμένα οι (13), ήτοι ποσοστό 28,9% δηλαδή 1 στους 3 θανάτους, από τους (45) σημειώθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής. Ακολούθως σε θανάτους έρχεται η Κεντρική Μακεδονία με (10) θανάτους και μάλιστα οι (8) από αυτούς σημειώθηκαν στην ΠΕ Θεσσαλονίκης. Ακολουθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος με (7) θανάτους κλπ. Στο Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά δεν σημειώθηκε θάνατος.

Πίνακας θανάτων ανά Περιφέρεια

Περιφέρεια Αριθμός θανάτων
Αττικής 13
Κεντρικής Μακεδονίας 11
Ανατολικής Μακεδονίας 3
Δυτικής Μακεδονίας 1
Πελοποννήσου 3
Δυτικής Ελλάδος 7
Θεσσαλίας 1
Ηπείρου 2
Κρήτης 2
Βορείου Αιγαίου 1
Στερεάς Ελλάδος 1
Νοτίου Αιγαίου 0
Ιονίων Νήσων 0
Σύνολο θανάτων 45

4) Ως προς το φύλλο των θυμάτων, το 52,6% ήταν άρρενες και το 47,4% θήλεις.

5) Όλα τα θύματα,πλην ενός, έχασαν τη ζωή τους στην κατοικία όπου διέμεναν (μονοκατοικία, διαμέρισμα πολυκατοικίας, πρόχειρη κατασκευή, εγκαταλειμμένο κτίριο ή αποθηκευτικό χώρο). Το ένα (1) μόνον θύμα έχασε τη ζωή του σε αυτοκινούμενο κυλικείο εντός οικοπεδικού χώρου.

6) Από τον συνολικό αριθμό των (45) θυμάτων, μόνον το ένα (1) κάηκε, γιατί η πυρκαγιά φέρεται ότι προκλήθηκε με ανθρωποκτόνο πρόθεση από το δράστη. Δηλαδή η πυρκαγιά ήταν το μέσο για την υλοποίηση του ανθρωποκτόνου σκοπού του δράστη. Τα υπόλοιπα (44) θύματα έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε και οφείλεται σε αμελή συμπεριφορά των ιδίων των θυμάτων λχ είτε από απόρριψη αναμμένου τσιγάρου, είτε από κάποια θερμαντική ή μαγειρική συσκευή ή και κάποιο βραχυκύκλωμα κλπ.

Συμπεράσματα

Συμπερασματικά λοιπόν το έτος 2020 και για τους πρώτους οκτώ μήνες αυτού εκδηλώθηκε πολύ μεγάλος αριθμός αστικών πυρκαγιών και πιο συγκεκριμένα (22.236) πυρκαγιές, από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους συνολικά (45) θύματα. Ο αριθμός των αστικών πυρκαγιών κατά το πρώτο οκτάμηνο τρέχοντος έτους 2020 αυξήθηκε σε ποσοστό 82,8% σε σχέση με τον μέσο αριθμό των αστικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν το ίδιο οκτάμηνο κατά την τελευταία δεκαετία.

Επίσης και ο αριθμός των θανάτων από αστικές πυρκαγιές είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε σχέση με τον ετήσιο μέσο αριθμό θανάτων την τελευταία δεκαετία (2010 – 2019), ήτοι παρατηρείται μια αύξηση σε ποσοστό 55,2% και ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί το τρέχον έτος 2020. Αναμένεται δε ότι ο συγκεκριμένος αριθμός θα αυξηθεί αρκετά, δεδομένου ότι στους τέσσερις μήνες που υπολείπονται για το 2020, είναι και μήνες κατά τους οποίους σε ορισμένες περιοχές της χώρας γίνεται χρήση θερμαντικών σωμάτων / συσκευών, λόγω χαμηλών θερμοκρασιών. Με αυτά τα στοιχεία αυτά το τρέχον έτος 2020 μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα μικρό «Μάτι», αναφορικά με τον αριθμό θανάτων ανθρώπινων ζωών από αστικές πυρκαγιές.

Το γεγονός αυτό δηλαδή του ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού θανάτων που προκλήθηκαν από αστικές πυρκαγιές προφανώς και δεν είναι τυχαίο ή συμπτωματικό, αλλά έχει σχέση και συναρτάται καθαρά με το επιχειρησιακό έργο. Για το λόγο αυτό ήδη θα έπρεπε να έχει προβληματίσει την Ηγεσία (φυσική και πολιτική) του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία θα έπρεπε να έχει προβεί σε σχετική έρευνα με σκοπό τη διερεύνηση των αιτίων, έτσι ώστε να μην επαναληφθεί και να ληφθούν τα αναγκαία επιχειρησιακά μέτρα. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει διαταχθεί σχετική έρευνα προσπαθώντας η Ηγεσία ΠΣ να προσπεράσει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα της ελληνικής κοινωνίας, που έχει σχέση με την ασφάλεια και προστασία της ανθρώπινης ζωής από τις πυρκαγιές, την ευθύνη της οποίας έχει κατά νόμο το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.