Η σημειολογική γεωμετρία των ΑΟΖ της ΝΑ Μεσογείου – Λύση το τετραεθνές σύνορο;

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

του Δρ. Βασίλη Ζερβού

Οικονομολόγου

Με την πρόσφατη υπογραφή συνυποσχετικού καθορισμού ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδος, ανέκυψε σημαντική και παραγωγική δημόσια συζήτηση για όσα συμφωνήθηκαν, αλλά σε μεγαλύτερο ίσως βαθμό – όπως θα ανέμενε κανείς – για όσα αφέθηκαν για το μέλλον, τροφοδοτώντας ποικίλα σενάρια.

Αυτό που βασικά προέκυψε είναι η διαφαινόμενη επιδίωξη της Αιγύπτου για επαφή της δικής της ΑΟΖ με την τουρκική . Ενώ από την πλευρά της Ελλάδας έχουμε την επίσης διαφαινόμενη επιδίωξη επαφής της ελληνικής ΑΟΖ με την κυπριακή.

Γεωμετρικά -και με την προϋπόθεση της ύπαρξης ενιαίων ΑΟΖ για κάθε ένα από τα τέσσερα κράτη στην εν λόγω περιοχή- ο μόνος τρόπος ικανοποίησης των επιδιώξεων όλων των πλευρών φαίνεται να είναι η χάραξη ενός τετραεθνούς σημείου επαφής μεταξύ των τεσσάρων γειτόνων. Έτσι χρήζει περαιτέρω ανάλυσης η γεωπολιτική διάσταση ενός γεωμετρικού τετραεθνούς σημείου τομής ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο, αντίστοιχο με το τριεθνές σύνορο στον Έβρο.
Η επίτευξη συμφωνίας καθορισμού ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο κατέδειξε την ευελιξία που η γεωμετρία προσφέρει από αρχαιοτάτων χρόνων στη ρύθμιση ανθρώπινων και διακρατικών σχέσεων και τον καθορισμό δικαιωμάτων.

Η χάραξη τετραεθνούς σημείου επαφής ίσως αποτελεί τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη γεωμετρικών λύσεων-σεναρίων στη ΝΑ Μεσόγειο, χωρίς αποκλεισμούς κανενός από τους τέσσερεις γείτονες.

Με λίγη δημιουργική γεωμετρία – ως προς το τετραεθνές σημείο επαφής- σε συνδυασμό με την τέχνη της διπλωματίας, η επιφάνεια ΑΟΖ των γειτόνων δύναται δε να προσαρμοστεί, ώστε να διασφαλίζει πλήρη -ποσοτικά- απόδοση ΑΟΖ στο σύμπλεγμα της Μεγίστης.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.