Πάτρα: Ζητούν από τους γιατρούς βεβαίωση ώστε να μην φορούν μάσκα!

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αυξημένη πίεση σε γιατρούς από πολίτες που ζητούν βεβαίωση εξαίρεσης από την υποχρεωτική χρήση της μάσκας αναφέρει ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών ο οποίος στο πλαίσιο αυτό εξέδωσε οδηγία για τα μέλη του αναφέροντας τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται κάτι τέτοιο και αφορά σε λόγους υγείας. Η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών την οποία υπογράφουν η Πρόεδρος Άννα Μαστοράκου και ο Γραμματέας Γιώργος Πατριαρχέας. αναφέρει:

“Βρισκόμαστε σε χρονικό σημείο ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων COVID-19 και τα θεσμοθετημένα μέτρα προστασίας έχουν σχεδόν καθολικό χαρακτήρα.

Βάσει του ΦΕΚ-3162/31-7-2020 τ.Β΄ «Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους», οι εξαιρέσεις από τη χρήση της μάσκας αναφέρονται στο άρθρο 4.

«Άρθρο 4 Εξαιρέσεις

Από την υποχρέωση των παρ. 1 και 2 εξαιρούνται α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών (3) ετών».

Λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης κοινωνικής πίεσης για έκδοση βεβαιώσεων εξαίρεσης στη χρήση της μάσκας, σας συνιστούμε την αποφυγή της έκδοσης τέτοιων γνωματεύσεων, όταν κατά την επιστημονική σας κρίση δεν συντρέχουν αντικειμενικοί και τεκμηριωμένοι λόγοι υπαγωγής των ασθενών στην εξαίρεση.

Υπενθυμίζεται ότι η χρήση της μάσκας (από κοινού με τα λοιπά μέτρα ατομικής υγιεινής και τήρησης των αποστάσεων), είναι επιβεβλημένο μέτρο, ειδικά στους χρόνιους πάσχοντες και στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Η Πρόεδρος                      Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου           Γεώργιος Πατριαρχέας

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.