Νέα παρέμβαση Πελετίδη για τις σχολικές καθαρίστριες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, απέστειλε στον Υπουργό Εσωτερικών, Πάνο Θεοδωρικάκο επιστολή, με θέμα τις σχολικές καθαρίστριες, υποβάλλοντας εκ νέου το αίτημα του Δήμου, για πρόσληψης 190 εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, δεδομένου ότι οι ανάγκες καθαριότητας των σχολείων του Δήμου, είναι αυξημένες λόγω της πανδημίας του covid-19.

Ολόκληρη η επιστολή του Δημάρχου έχει ως εξής:

«Κατόπιν του υπ’ αριθμ. 52360/19-8-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών του Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων», βάσει του οποίου καθορίζεται ο αριθμός των σχολικών καθαριστριών με σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρους και μερικής απασχόλησης, είμαστε υποχρεωμένοι να επανέλθουμε και να υποβάλλουμε εκ νέου το αρχικό μας αίτημα για την δυνατότητα πρόσληψης 190 εργαζομένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, διότι ο Δήμος μας θα περιέλθει σε αδυναμία κάλυψης των αναγκών καθαριότητας των σχολείων της πόλης μας, που εμφανίζονται αυξημένες πλέον, λόγω της πανδημίας του COVID-19.

Συγκεκριμένα, οι 177 πλήρους και μερικής απασχόλησης εργαζόμενοι, που διατίθενται στο Δήμο μας υπολείπονται κατά δεκατριών (13) των αιτουμένων και κατά πέντε (5) των εργαζομένων, που εργάσθηκαν κατά την προηγούμενη σχολική περίοδο. Δεδομένου μάλιστα, ότι ήδη συνταξιοδοτήθηκαν τέσσερις (4) μόνιμοι εργαζόμενοι της προηγούμενης σχολικής περιόδου και επειδή αναμένεται συνέχεια των συνταξιοδοτήσεων το πρόβλημα έχει διογκωθεί.

Κατόπιν των ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι, ο Δήμος μας οδηγείται σε αδιέξοδο και για αυτό παρακαλούμε να μας εγκρίνετε συμπληρωματικά τουλάχιστον, άλλες δεκατρείς (13) θέσεις εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, καθώς επίσης να μετατραπούν οι πενήντα εννέα (59) θέσεις μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης».

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.