Λιμεναρχείο Πατρών: Παράταση ισχύς αδειών χειριστή ταχύπλοου σκάφους

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες και με γνώμονα
τη διασφάλιση της αποφυγής συνωστισμού στις Λιμενικές Αρχές για την προστασία
των στελεχών και των πολιτών, ιδιαίτερα αυτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
και γενικότερα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, το Κεντρικό Λιμεναρχείο
Πάτρας ενημερώνει ότι κατόπιν σχετικής διαταγής της αρμόδιας διεύθυνσης του
ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. παρατείνεται για επτά (07) μήνες, από την ημερομηνία λήξης,
η ισχύς των αδειών χειριστή ταχυπλόου σκάφους με ημερομηνία λήξης εντός του
χρονικού διαστήματος από την 1η Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Αυγούστου
2020 (πχ άδεια που έληξε την 20-5-2020 παρατείνεται έως την 20-12-2020).
Κάτοχοι αδειών κατά τα ανωτέρω δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για
ανανέωση δύο (02) μήνες πριν την παραταθείσα ημερομηνία λήξης της άδειάς
τους.

Η ως άνω παράταση ισχύος χορηγείται για χειρισμό ταχύπλοων σκαφών
αποκλειστικά και μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας».

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας/Γραφείο Γενικής Αστυνομίας
στα τηλ. 2613-615433, 2613-615474, 2613-615475.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.