“Γιατί ωρέ σορ Νικολάκη, από παρτσινέβελος να γενώ σέμπρος του Μισιρλή και του Τούρκου, στο δικό μου το νιτερέσσο;”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

του Ιωάννη Μάζη

Kαθηγητή Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής Θεωρίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

“Γιατί ωρέ σορ Νικολάκη, από παρτσινέβελος να γενώ σέμπρος του Μισιρλή και του Τούρκου, στο δικό μου το νιτερέσσο;” Φράση στο κερκυραϊκό ιδίωμα, που σημαίνει: “Γιατί κύριε Νίκο από αφεντικό να γίνω υπάλληλος του Αιγυπτίου και του Τούρκου στή δικιά μου την ιδιοκτησία/επιχείρηση;”

Ή δια το πιστόν 

Η Συμφωνία (μερικής) ”οριοθέτησης ΑΟΖ Ελλάδος – Αιγύπτου” και οι δυνητικές συνέπειες για την Ελλάδα

Πρίν αρχίσει κανείς την ανάγνωση του παρόντος κειμένου θα ήταν καλό να ακούσει κανείς τις κατωτέρω συνεντεύξεις του συντάκτου από: 

i) 5-12-2019: Ανακήρυξη ΑΟΖ της Ελλάδος, https://youtu.be/8pHnKVFU6To?t=331 και μετά 1.30 λεπτό:Oριοθέτηση Ελλάδος – Κύπρου:https://youtu.be/8pHnKVFU6To?t=419

ii) 9-12-2019: Ανακήρυξη ΑΟΖ ολόκληρης της Ελλάδος ή μερική οριοθέτηση Κρήτης – Κύπρου, https://youtu.be/KlifoZez4B0?t=664

iii) 20-12-2019: Ανακήρυξη ΑΟΖ ολόκληρης της Ελλάδος,https://youtu.be/nVmdKnW10cc?t=3και στο ίδιο βίντεο μερική οριοθέτηση Κρήτης και Δωδεκανήσου με Κύπρο: https://youtu.be/nVmdKnW10cc?t=385

iv) 3-6-2020: Οριοθέτηση με Κύπρο, (https://youtu.be/jc5zdIKHODU?t=47,

v) 24-06-2020: https://youtu.be/OB_-8hO3668?t=911

vi) 2-07-2020 και 6-7-2020: https://youtu.be/DxUZ2rbUXZ4?t=637

vii)17-7-2020: Προβλήματα οριοθετήσεως με Αίγυπτο (δυτικά 28ου)https://youtu.be/fLspFtPF5jc?t=792

και ένα λεπτό αργότερα οριοθέτηση με Κύπρο όπου περιέγραψα μεταξύ άλλων που προαναφέρονται συνοπτικώς ανωτέρω – προβλέποντας επακριβώς – την ατυχή, ελιπή και συνεπώς επικίνδυνη για τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα Συμφωνία (μερικής) οριοθετήσεως Ελλάδος-Αιγύπτου, η οποία θεωρούσα – και δικαίως – ότι έχει αποφασισθεί σε κυβερνητικόν επίπεδον. Επιβεβαιώθηκα δυστυχώς. Εις αυτές συνεντεύξεις, υπεγράμμισα, συνολικώς, τα εξής:

α) θα έπρεπε να έχομε ήδη προβεί εις την ανακήρυξη ( declaration) της ελληνικής ΑΟΖ η οποία είναι μονομερές δικαίωμα του παρακτίου κράτους

β) όρισα την διαφορά μεταξύ declaration (ανακήρυξης) και delimitation (καθορισμός) της ΑΟΖ

γ) ετόνισα ότι πρέπει να αρχίσομε την οριοθέτηση με την Κύπρο και κατόπιν να προχωρήσομε με την Αίγυπτο ώστε αφενός να αποφύγομε οδυνηρές εκπλήξεις και αφετέρου να θέσομε την Τουρκία αντιμέτωπη με την διεθνή νομιμότητα

δ) ετόνισα ότι τίποτε χειρότερον δεν ηδύνατο η Τουρκία να πράξει εις βάρος της χώρας μας εξ αιτίας αυτής της διεθνώς εγκύρου οριοθετήσεως, από αυτά που ήδη πράττει

ε) προέβλεψα το τελικώς συμφωνηθέν όριον του 28ου μεσημβρινού και τους κινδύνους που ελλοχεύουν για την Ελλάδα από την αποδοχή του και

στ) προσδιόρισα τα τεράστια κοιτάσματα φυσικού αερίου που ευρίσκονται στα σημεία όπου έχομε αποφασίσει να παραχωρήσομε στην Αίγυπτο καί άλλα…

Α) Ορισμένες επισημάνσεις επι των “διαπραττομένων” και καταγραφομένων εις τον δημόσιον διάλογον. 

1. Γενική παρατήρησις είναι τα, μέχρι ερμηνευτικής παρεξηγήσεως, θλιβερά “ελληνικά” της ελληνογλώσσου εκδοχής της Συμφωνίας! Δεν είναι μόνον θέμα κακοποιήσεως της ελληνίδος φωνής, και μάλιστα εις υψηλής σημασίας διπλωματικόν κείμενον, είναι και οι ασάφειες οι οποίες παρεισφρύουν εις την ερμηνείαν του κειμένου, πράγμα άκρως επικίνδυνο για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να δημοσιευθεί – προς αυστηρότερον επιστημονικώς σχολιασμόν – το αγγλόγλωσσον κείμενον.

2. Δεν πρόκειται περί “28ου παραλλήλου” αλλά περί “28ου μεσημβρινού”. Δεν επιτρέπεται εις αναλυτές διεθνών φαινομένων να αγνοούν θεμελιώδη γεωγραφικά μεγέθη.

3. Το Σύμπλεγμα του Καστελορίζου έχει 13 νησιά και νησίδες και όχι 3.

4. Η νήσος Μεγίστη είναι η κοινή ονομασία του “Καστελορίζου” και δεν υπάρχουν δύο νησιά: Η “Μεγίστη” και το “Καστελόριζο”! Όπως δεν υπάρχουν επίσης δύο νησιά: η “Μυτιλήνη” και η “Λέσβος”!

5. Η Συμφωνία, παρόλο που είναι -όπως όλες άλλωστε- αποτέλεσμα πολιτικής/διπλωματικής διαπραγματεύσεως μεταξύ των συμβαλλομένων Μερών, καταλήγει εις ένα συμβατικόν κείμενον τεθέν προς υπογραφήν, το οποίον ελέγχεται κατά πόσον πληροί όχι μόνον τα στενά νομικά κριτήρια συμορφώσεώς του με το Γενικόν και Ειδικόν Διεθνές Δίκαιον αλλά και κρίσιμα δια την Ελλάδα γεωπολιτικά κριτήρια συνάδοντα εξίσου με το Διεθνές Δίκαιον.Δύναται όμως κάλλιστα να δημιουργήσει νομικόν δεδομένον που ασφαλώς θα σταθμιστεί, κατά μείζονα λόγον, από τη δικαστικήν/δικαιοδοτικήν κρίσιν εις ενδεχόμενες μελλοντικές αποφάσεις διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων με αντίστοιχες συνέπειες για την Ελλάδα.

O κος Τσαβούσογλου, παραδείγματος χάριν, την 10η Αυγούστου 2020, εδήλωσε “δικαιωμένος” διότι: Έτσι όπως φαίνεται, έχουν γίνει υποχωρήσεις από τα κυριαρχικά δικαιώματα των νησιών και της Κρήτης κι αυτό ουσιαστικά ενισχύει τις θέσεις μας. Αυτή η συμφωνία μας συμφέρει, διότι κανένας δεν μπορεί να μας πει πως προκαλούμε ένταση. Kανένας δεν μπορεί να μας πει να μην πάμε στις περιοχές αυτές. Κανένας δεν μπορεί οτιδήποτε για τις έρευνες και τις γεωτρήσεις που κάνει η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο”2.

O κος Τσαβούσογλου εννοεί φυσικά την ζώνη από τον 28ο μεσημβρινό μέχρι και την νήσο Στρογγύλη η οποία, όπως και ολόκληρον το Σύμπλεγμα του Καστελορίζου, δεν “καλύπτεται” από την “μερική οριοθέτηση” της Συμφωνίας!Θα πεί κανείς ότι προβλέπεται από την συμφωνία να ορισθεί εις το μέλλον” και βεβαίως ο κος Τσαβούσογλου θα του απαντήσει “Ποιό μέλλον; Και πώς γνωρίζετε σε ποιόν θα αποδοθεί η περιοχή όταν, οψέποτε, καθορισθεί; Διότι αγαπητοί Έλληνες δεν μπορείτε πλέον να οριοθετήσετε ΑΟΖ με την Κύπρο που θα “σας κάνει τα χατίρια”, αν δεν ρωτήσετε την Αίγυπτο! Το υπογράψατε κύριοι στην Συμφωνία σας με το Κάιρο! Και εφόσον το Κάιρο “δεν σας έκανε το χατήρι” τώρα που έχει και φιλική προς την Ελλάδα Κυβέρνηση Σίσι, γιατί να σας το κάμει στο μέλλον, όταν πολύ πιθανόν να έχει κυβέρνηση Αδελφών Μουσουλμάνων που είναι και δικά μας καρντάσια;”. Kαι το φρικτόν είναι ότι θα έχει δίκαιο. Και ότι αυτή θα είναι η πλέον επιεικής απάντησις… Διότισήμερα οι τουρκικές ναυτικές μονάδες έχουν ήδη εισέλθει εις την ελληνικήν υφαλοκρηπίδαν της “ακαλύπτου” κατά τους Τούρκους, περιοχής αυτής “με εντολήν του Προέδρου μας” όπως δηλώνει στην ίδια αναφορά του ο κος Τσαβούσογλου!

5.1. Ερωτώ και πάλιν λοιπόν: τί περισσότερον εφοβείτο η Ελλάς ότι θα πράξει η Τουρκία, χειρότερο από αυτά που ήδη πράττει, και δεν οριοθέτησε ΑΟΖ εξ αρχής με την Κύπρο ώστε να έχει τουλάχιστον την ιδανική για τα εθνικά συμφέροντα και απολύτως νόμιμη οριοθέτηση αλλά και την διεθνή νομική ασπίδα;Π.χ το Oruc Reis βρίσκεται, τώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, 88νμ νοτίως του Καστελορίζου και 10 νμ εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδος με απλωμένα τα καλώδια των μικροφώνων του για το ηχοβολιστικό σήμα! Δηλαδή διεξάγει παρανόμως έρευνα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα…Φυσικά, ανατολικώς του 28ου μεσημβρινού, επαληθευομένου λοιπόν του κου Τσαβούσογλου και το ιδικού μου ερωτήματος καταλήγοντος… “ρητορικού”!Ορισμένοι δε λαλίστατοι δημοσιολογούντες και βουλευταί του κυβερνώντος κόμματος ισχυρίζονται ότι δεν παρανομεί η Τουρκία εις την περιοχήν αυτήν διότι “το ηχοβολιστικόν σήμα δεν ακούγεται λόγω θορύβου των προπελλών των ελληνικών σκαφών” ή άλλοι, ακόμη χειρότερα ισχυρίζονται ότι οι Τουρκοι “δεν παρανομούν, διότι το Oruc Reis… δεν εξέπεμψε ηχοβολιστικόν σήμα”, αγνοούντες ηθελημένα ότι μέγα μέρος του ελληνικού ΠΝ εκπέμπει σήμα προς άμεση αποχώρηση του τουρκικού ερευνητικού σκάφους από την περιοχήν, όπου ευρίσκεται παρανόμως διεξάγον έρευνα επί της Ελληνικής Υφαλοκρηπίδος!

5.2. Ερωτώ και πάλιν λοιπόν: Δεν θα ηδυνάμεθα να απονομιμοποιούσομε την Τουρκία εξ αρχής με μια ανάλογη οριοθέτηση ΑΟΖ Ελλάδος-Κύπρου, και να την αναγκάσομε να έλθει σαφώς και αναποδράστως αντιμέτωπη με την διεθνή νομιμότητα εάν προέβαινε σε οποιαδήποτε προκλητική κίνηση, όπως πράττει τώρα,στην περιοχή αυτή (28ου-32ου μεσημβρινών);

5.3.Ερωτώ και πάλιν λοιπόν: τί ή ποιός ή ποιοίεμπόδισαν και συνεχίζουν να εμποδίζουν την Αθήνα να πράξει αναλόγως; Απάντησιν αναμένω. Πειστικήν…

6. Δεν υπάρχει πρόβλεψις του Δικαίου της Θαλάσσης για “μερικές οριοθετήσεις” οι οποίες μπορεί να μην είναι παράνομες αλλά ελέγχονται ως προς την σκοπιμότητά τους στην συγκεκριμένη γεωπολιτική συγκυρία.

Εν ολίγοις ερωτώ: τί ελάβαμε ως αντάλλαγμα από την Αίγυπτον για να της παραχωρήσομε περί το 9% του εμβαδού της ιδικής μας υφαλοκρηπίδος3 και μάλιστα εις την περιοχήν της Μεσογειακής Ράχης όπου, όπως εγκαίρως είχα αναφέρει, η γεωλογική δομή των αλατούχων δόμων4 εγγυάται την ύπαρξιν τεραστίων ποσοτήτων φυσικού αερίου; Δεν θα έπρεπε να απαιτήσομε τουλάχιστον την αναγνώρισιν της κατά νόμον επήρειας του Συμπλέγματος του Καστελορίζου και δή της Στρογγύλης η οποία μας εξασφαλίζει την επαφήν της ελληνικής ΑΟΖ με αυτήν της Κύπρου;

7. Από πλευράς ορολογίας, αυτή, αλλά και κάθε άλλη διεθνής συμφωνία, “κυρούται” και δεν “ψηφίζεται” εις τα εθνικά κοινοβούλια, σύμφωνα με τις σχετικώς προβλεπόμενες διαδικασίες (περί κύρωσης) της εσωτερικής έννομης τάξης κάθε χώρας.

8. Η πρωτοκόλληση ή μη της οποιασδήποτε διεθνούς πράξεως εις το αποθετήριον του ΟΗΕ, είναι μεν σημαντική και απαραίτητη διαδικασία για τη διεθνή πρακτική (που αφορά την επίσημη διαδικασία θέσεως υπόψιν του κειμένου της Συμφωνίας στη διεθνή κοινότητα εκ μέρους των ίδιων των υπογραφομένων), αλλά σαφώς δεν παράγει από μόνη της διεθνή έννομα αποτελέσματα.

9. Η Αίγυπτος δεν αποτελεί κλειδί λύσεως του προβλήματος αλλά πρόσχημα ανασχέσεως της επήρειας του Συμπλέγματος του Καστελορίζου υπό τις υποδείξεις άλλων…

10. Είχα επανειλημμένως προαναγγείλει σε συνεντεύξεις μου (Παραπολιτικά / 18η Ιουνίου 2020, Σκαϊ / 24η Ιουνίου 2020 και 2α Ιουλίου 2020 και, κ.τ.λ) ότι κάποιοι προφαζίζονται αντιδράσεις της Αιγύπτου σχετικά με την επήρεια του Συμπλέγματος του Καστελορίζου για να δικαιολογήσουν την ελλιπή και ζημιογόνα μελλοντική “μερική οριοθέτηση” ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδος-Αιγύπτου και μάλιστα χωρίς την χάραξη γραμμών βάσεως από πλευράς Ελλάδος, ενώ η Αίγυπτος έχει χαράξει γραμμές βάσεως με αντίστοιχα εμβαδικά κέρδη στην επιφάνεια του βυθού. Δυστυχώς η Ελλάς, λειτούργησε και εδώ κατ’ απομίμηση της επίσης, ζημιογόνου για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, συμφωνίας, αυτής μεταξύ Ελλάδος-Ιταλίας. Συνεπώς την είχα προ-καταγγείλει και την ανέμενα, δυστυχώς…

11. Είχα τονίσει πολλάκις (φορές, ών ούκ έστι αριθμός…), μάλιστα εσχάτως, εις τον Σκαϊ (2/07/2020) ότι πρέπει να προηγηθεί ο καθορισμός ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδος-Κύπρου και να ακολουθήσει αυτός με την Αίγυπτο, λαμβάνοντας την απάντηση από κυβερνητικό στέλεχος: “με τη σειρά θα γίνουν όλα”. Και εις την ερώτησή μου: “…και ποιός ορίζει την “σειρά” αν όχι εμείς;”, δεν έλαβα απάντησιν5.

12.Θεωρώ, επιεικώς, ασύγνωστη αμετροέπεια αλλά και κακή ιδεοληπτική προαίρεση για ακαδημαϊκούς, να καταγγέλουν “για εθνικισμόν”…τον Σύριζα (!) και τον κο Κοτζιά! Το μόνο το οποίον θα ηδύνατο να προσάψει κάποιος στις αντιρρήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του Κου πρώην ΥΠΕΞ, σχετικώς προς την ανωτέρω συμφωνία, είναι “νομικό και διπλωματικό ορθολογισμό” και – πάντως καλοδεχούμενη – “ωριμότητα εις την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων”. Για τίποτε άλλο, εάν τιμούμε τον ακαδημαϊκό μας θώκο και την επιστημονική μας αμεροληψία.

Υπενθυμίζω ότι υπήρξα απολύτως αντίθετος -και ενεργώς πολέμιος- της υπό του Κου Κοτζιά υπογραφείσης και υπό της κυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑκυρωθείσης “Συμφωνίας των Πρεσπών” και οι θέσεις μου μέχρι σήμερα διατηρούνται αναλοίωτες. Συνεπώς είμαι ο τελευταίος ο οποίος θα επεδίωκε να “θωπεύσει τα ώτα” του αγαπητού συναδέλφου Κου Κοτζιά αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.