Επίδομα 800 ευρώ: Οι αιτήσεις για ειδικές κατηγορίες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των υπεύθυνων δηλώσεων των ειδικών κατηγοριών μέχρι τις 11 Ιουνίου σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται η προθεσμία υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων από τους δικαιούχους της ειδικής κατηγορίας «Εργαζόμενοι, καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού που υπάγονται σε έναν από τους κωδικούς ειδικοτήτων σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, απασχολήθηκαν σε μία ή σε περισσότερες επιχειρήσεις- εργοδότες και έχουν ασφαλιστική ικανότητα σε ισχύ, κατά τη δημοσίευσης της απόφασης» της με αριθμ. 16073/287/22-4-2020 (Β’ 1547) απόφασης όπως ισχύει, παρατείνεται έως και την 11 Ιουνίου 2020.

Εντός της ανωτέρω προθεσμίας είναι δυνατή η υποβολή δηλώσεων από δικαιούχους όλων των ειδικών κατηγοριών.
Σε ότι αφορά την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τις κατηγορίες αυτές θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διασταυρώσεων και ελέγχων με τα Πληροφοριακά Συστήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των φορέων που καταβάλουν αποζημιώσεις λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19.

Παράλληλα μέχρι και τις 10 Ιουνίου μπορούν οι επιχειρήσεις εργοδότες που υπάγονται στις κατηγορίες Α.1. και Α2 της με αριθμ. πρωτ. οικ.17788/346/8.5.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1779) και δεν υπέβαλαν υπεύθυνες δηλώσεις εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών να τις υποβάλλουν.

Αναλυτικότερα πρόκειται:

– για τις επιχειρήσεις που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον E- ΕΦΚΑ, των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή Δημόσιας Αρχής.
-επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που είτε πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είτε επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή Δημόσιας Αρχής.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.