Προσλήψεις 15 ατόμων στην Eφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

H Eφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω εξειδικευμένου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG «Ελλάδα-Ιταλία 2014- 2020» έργου «TheRout_Net/Thematic routes and networks» (MIS 5041731) με ακρωνύμιο «TheRout_Net», για χρονικό διάστημα σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του έργου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.