Επίτιμο Μέλος του «Ι.Ε.Θ. Π. Πάτρας» ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας Σ. Τσιόδρας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

To Δ.Σ του «Ι.Ε.Θ.Π.-Πάτρας», κατόπιν τηλεσυνδιάσκεψης την 10/05/20, ομοφώνως ενέκρινε την απόφαση του «Ι.Ε.Θ.Π.-Θεσσαλονίκης» (υπ’ αριθμ. 25/23-4-2020) να ενταχθεί ο Καθηγητής Λοιμωξιολογίας κ. Σωτήριος Τσιόδρας στο Μητρώο των Επιτίμων Μελών του Ιδρύματος. Το χρηστόν και κατά Χριστόν ήθος του, η εγνωσμένης αξίας προσφορά του στην Επιστήμη της Ιατρικής, επιβεβαιώνουν όχι μόνον την ηθική αλλά και την ανθρωπολογική συνύφανση της χριστιανικής Θεολογίας με την Επιστήμη. Αλλά και έτι περαιτέρω, η όλη προσφορά του κ. Καθηγητού εμπράκτως αναδεικνύει  την οντολογία του χριστιανικού «προσώπου» ως μία πραγματικότητα, η οποία εμπερικλείει και εμπερικλείεται, ενδυναμώνει και ενδυναμώνεται, αξιώνει και αξιώνεται στο πεδίο των κοινωνικών διεργασιών και προκλήσεων.

Ο Πρόεδρος

Ο Δ/νων Σύμβουλος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώρ. Νεκ. Λόης

Απ. Καπρούλιας

Αν. Ζαφειρόπουλος

Καθηγητής Πανεπιστημίου

Καθηγητής

Πανεπιστημίου

Εκπαιδευτικός

υπ. Διδάκτωρ

«ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΜΟΥΣΩΝ 37, ΑΝΩ ΠΟΛΗ, 54634 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΕΛΛΑΣ

Θεσσαλονίκη, 23 Απριλίου 2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Γενικής Συνελεύσεως του Ιδρύματος Εθνικού & Θρησκευτικού

Προβληματισμού (Ι.Ε.Θ.Π.), υπ’ αριθμ. 25/23-4-2020

Θέμα μόνο: O Σωτήριος Τσιόδρας, Καθηγητής Παν/μίου-Ερευνητής της Λοιμωξιολογίας. Αυθεντικός εκφραστής της συναλληλίας Θρησκείας και Επιστήμης ή της θρησκευτικής πίστεως και της επιστημονικής ερεύνης και γνώσεως.

Κατόπιν τηλεσυνδιασκέψεων και τηλεφωνικών επικοινωνιών μεταξύ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Συνελεύσεως των Τακτικών Μελών και του Επιστημονικού Προσωπικού του Ιδρύματος, εκ Παν/μιακών Καθηγητών, Ερευνητών, Λογίων και Ανθρώπων Ευγενών του Επιχειρείν, καταστρώνονται τα κάτωθι, ομοφώνως αποφασισθέντα.

Σήμερα, 23 Απριλίου 2020, τιμούμε: πρώτον, την μνήμη του Τροπαιοφόρου Αγίου Γεωργίου, ενθυμούμενοι, μεταξύ άλλων, τον Ιστορικό Πατριαρχικό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φαναρίου Κων/πόλεως και τα εν αυτώ αποθησαυρισμένα ιερά της χριστιανοσύνης τιμαλφή και τελούμενα∙ και δεύτερον, τιμούμε την παγκόσμια ημέρα του Βιβλίου, εντύπου ή ηλεκτρονικού – ψηφιακού, δηλαδή των εργαλείων της ερεύνης της αληθείας.
Η κατ’ Ανατολάς Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία τιμά ιδιαζόντως το γεγονός του Βιβλίου, διαχρονικά. Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, εξ αφορμής σωρείας βιβλίων, δημοσιευμάτων, άρθρων, ανακοινώσεων, εντύπων ή ηλεκτρονικών, δίκην ηλεκτρονικού πολέμου, (2018-2020), με αφορμή κρίσιμο εκκλησιαστικό θέμα του Κόσμου της Ορθοδοξίας (το Ουκρανικό Εκκλησιαστικό Αυτοκέφαλο) της επιστήμης της Θεολογίας (Κλάδος Ιστορίας της Εκκλησίας-Κανονικού Δικαίου), ποιείται τον Ύμνον του Βιβλίου, γενικά, και ειδικά της επιστημονικής ερεύνης προς ανεύρεση της όντως αληθείας.

Γράφει: «Κάθε βιβλίον είναι έκφρασις και μαρτυρία της ερεύνης και της μελέτης, του στοχασμού και της συγγραφικής εργασίας του δημιουργού του. Συχνάκις, το βιβλίο εμπερικλείει προσπάθειαν και κόπον  ολοκλήρου ζωής. Δια τον αναγνώστην, το καλό βιβλίον δύναται να λειτουργήση ως πραγματική αποκάλυψις, ως είσοδος εις ένα συναρπαστικόν κόσμον, ως ευκαιρία διαλόγου και συμπνευματισμού με τον συγγραφέα και τας ιδέας του, να τον εισαγάγη, εις μιαν περιπέτειαν, η οποία είναι ικανή να μεταμορφώση ριζικώς την ζωήν του».

Και αλλού: «Αισθανόμεθα ιδιαιτέραν χαράν, όταν βλέπωμεν νέους ανθρώπους να αγαπούν τα βιβλία και να ενδιαφέρωνται δια την σπουδήν και μελέτην, ιδίως των κλασσικών κειμένων της ανθρωπότητος, τα οποία διευρύνουν τον πνευματικόν ορίζοντα, συμβάλλουν εις την ολόπλευρον καλλιέργειαν, εξανθρωπίζουν, προκαλούν υπαρξιακόν συγκλονισμόν και αποκαλύπτουν την διάστασιν του βάθους των πραγμάτων» (από Πατριαρχική Επιστολή εξ αφορμής Βιβλίου για το Ουκρανικό Εκκλησιαστικό Αυτοκέφαλο, 30 Οκτ. 2019).

Στις μέρες μας, λόγω του κορονοϊού, ένας άλλος έντυπος και  ηλεκτρονικός πόλεμος έχει εκσπάσει θέσεων – αντιθέσεων, ανακοινώσεων και δημοσιευμάτων παγκοσμίως εν εξελίξει δυναμική. Αφορά το ζήτημα στην Επιστήμη της Ιατρικής, του Κλάδου, κυρίως, της Λοιμωξιολογίας. Σκοπός πανανθρώπινος η ανακάλυψη της επιστημονικής αληθείας πλήρως περί τον κορονοϊό. Στην πρώτη περίπτωση της Επιστήμης της Θεολογίας, ο εχθρός και αντίπαλος της αληθείας είναι στον διανοητικό – πνευματικό άνθρωπο. Στην δεύτερη περίπτωση της Επιστήμης της Ιατρικής, ο εχθρός εντοπίζεται στον φυσικό σωματικό άνθρωπο.
Ειδικώτερα, στην Πατρίδα μας, Κράτος Ελληνοορθόδοξο, στο οποίο «Επικρατούσα θρησκεία είναι η της Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας» (αρθρ. 3.1. του Συντάγματος), το επ’ Εκκλησίας εκκλησιάζεσθαι, δηλ. συναθροίζεσθαι, ήταν εύλογο να απασχολήσει την Εκκλησία και Πολιτεία. Αφού ο κορονοϊός – επιστημονικά ιατρικά αποδεδειγμένο – είναι πανευτυχής, δια των συναθροίσεων κυρίως, στο θανατηφόρο έργο του. Όμως, κάποιοι σεβαστοί, κατά τα άλλα, συμπολίτες μας, εραστές όμως της ουδετεροθρησκείας στην ελληνική πολιτεία, προέτρεξαν, θέσαντες το ζήτημα, τι θα γίνει με τις Εκκλησίες και την Θεία Κοινωνία σ’ αυτές. Ένεκα της αγαστής συνεργασίας Εκκλησίας και Κράτους, βρέθηκε η χρυσή τομή, η χρυσή μεσότης (aureapedita). Οι πρωτοβουλίες του Αρχιεπισκόπου, του Πρωθυπουργού και του αρμοδίου Καθηγητού Λοιμωξιολογίας, απέδωσαν το δέον γένεσθαι. Το γεγονός των επ’ Εκκλησίας συναθροίσεων έπρεπε να αντιμετωπισθεί, το Μυστήριο όμως της Θείας Κοινωνίας παρέμεινε, ορθώς, αδιαπραγμάτευτο, ως ανήκον στα interna της Εκκλησίας. Πέραν του Πρωθυπουργού, να τονίσουμε εδώ, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως επικοινώνησε με τον Αρχιεπίσκοπο για το θέμα. Μάλιστα, δε, να δηλωθεί και τούτο εδώ ότι επί της κρισίμου Πρωθυπουργίας του, επεζοπόρει την οδό Αγίας Φιλοθέης για να συναντήσει τον Αρχιεπίσκοπο στην Αρχιεπισκοπή και ανταλλάξει απόψεις. Διότι και τότε τα προβλήματα της Πατρίδος ήσαν, ωσαύτως, μεγάλα και πολύπλοκα, εθνικά και κοινωνικά και οικονομικά. Ίσχυσε, στην περίπτωση, ο λόγος του Χριστού προς Γραμματείς και Φαρισαίους: «Απόδοτε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ».
Όμως «ουδέν κακόν αμιγές καλού». Το μηνυματικό Πάσχα 2020, δια των «κεκλεισμένων ιερών ναών» προς αποφυγή των «επ Εκκλησίας συναθροίσεων», όλα τα σπίτια και τα διαμερίσματα των πολυκατοικιών δια μιας μετατράπηκαν σε εκκλησίες, σε «κατ’ οίκον εκκλησίες». Ορθώς, ο Σεβ. Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, της Εσπερίας Θεσσαλονίκης, επεσήμανε, ερωτηθείς από δημοσιογράφο, ότι «ο Χριστός έρχεται στις καρδιές μας ακόμη και κεκλεισμένων των θυρών» (Εφ. παραπολιτικά, 17-4-2020). Και το ερώτημα συναφές: Μήπως ο αναστηθείς Κύριος δεν ενεφανίσθη δις εις τους Αποστόλους «κεκλεισμένων των θυρών» της οικίας, όπου ήσαν όλοι, πλην Θωμά, «συνηθρισμένοι δια τον φόβον των Ιουδαίων» και πάλι «κεκλεισμένων των θυρών», και με τον Θωμά παρόντα, για να αναφωνήσει αυτός το αμίμητο «ο Κύριός μου και ο Θεός μου»;
Με αφορμή, λοιπόν, τα ανωτέρω όλα, ετέθη εκ νέου επί τάπητος το Ζήτημα της σχέσεως αντιπαλότητος ή μη μεταξύ Θρησκείας και Επιστήμης, πίστεως και επιστημονικής ερεύνης. «Πίστευε και μη ερεύνα» ή «Πίστευε και ερεύνα»; Το πρώτο είναι εφεύρημα του Ρωμαιοκαθολικού Δυτικού Μεσαίωνος. Το δεύτερο είναι πρακτική της κατ’ Ανατολάς Ορθοδόξου Εκκλησίας. Οι παραπάνω περί Βιβλίου και ερεύνης θέσεις της Κορυφής της Ορθοδοξίας, του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, είναι η μόνη αυθεντική ερμηνεία των σχέσεων Ορθοδόξου Εκκλησίας και Επιστήμης, πίστεως και γνώσεως. Γιατί, αλήθεια, τι είναι η πίστη; Κατά το ευαγγέλιο του Χριστού «Έστι δε πίστις ελπιζομένων υπόστασις, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων». Δηλαδή, η πίστη είναι η επιβεβαίωση της ελπίδος και γνώση αοράτων αλλ’ υπαρκτών πραγμάτων. Δηλαδή, αναφερόμαστε σε γνώση επέκεινα της συμβατής ανθρώπινης πεπερασμένης γνώσεως. Έτσι, εξηγείται και καταξιώνεται το εργαλείο της ερεύνης για συνεχή και αδιάκοπη ανθρώπινη εμβάθυνση στην όντως αλήθεια.
Ο εν θέματι Καθηγητής της Λοιμωξιολογίας, άριστος ερευνητής της Ιατρικής Επιστήμης αλλά συγχρόνως σεμνός και, ως πιστός, ψάλτης, δηλ. υμνητής του Θεού, ως της πηγής πάσης γνώσεως και της όντως αληθείας, συνιστά το παρήγορο μήνυμα του προβληματικού σήμερα.
Κατόπιν όλων των ανωτέρα, τα δύο Σώματα έκαμαν ομοφώνως αποδεκτή την πρόταση, ως αποτέλεσμα των ανταλλαγεισών απόψεων, του Τακτικού Μέλους του Ιδρύματος, Δρος Ιατρικής – Ερευνητού Γεροντολογίας του Πανεπιστημίου Ερλάνγκεν Νυρεμβέργης κ. Πέτρου Καμπούρη, να ενταχθεί ο εν θέματι Καθηγητής Σωτήριος Τσιόδρας στο Σώμα των Επιτίμων Μελών του Ιδρύματος.

Για τα Δύο Σώματα

Ο Πρόεδρος

Οι Δ/νοντες Σύμβουλοι

Ο Γεν. Γραμματέας

Γρηγ. Μ. Λιάντας

Αθ. Αγγελόπουλος

Γ. Καλαϊτζής

Καθηγητής Α.Ε.Α.Θ.

Αθ. Καραθανάσης

Νομ. Σύμβουλος Ι.Ε.Θ.Π.

Καθηγητές Πανεπιστημίου

Κοινοποίηση: Καθηγητή Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ Σωτήριο Τσιόδρα

Κοινοποίηση : Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ως Επίτιμο Πρόεδρο Ι.Ε.Θ.Π.

Κοινοποίηση : Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο Β’, ως Επίτιμο Πρόεδρο Ι.Ε.Θ.Π.

Κοινοποίηση : Εξοχώτατο Πρωθυπουργό της Ελλάδος Κυρ. Μητσοτάκη

Κοινοποίηση : Εξοχώτατο Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως, τ. Πρωθυπουργό, Α. Τσίπρα.

Επικύρωση του Πρακτικού της υπ’ αριθμ. 25/23-4-2020 Γεν. Συνελεύσεως του Ιδρύματος στις 27 Απριλίου 2020 στην έδρα του Ιδρύματος, στο Μέλαθρον Αναστασίου – Ιουλίας Μπίλλη, οδ. Μουσών 37, Άνω Πόλη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54634.

Επικυρωθέν το εν λόγω Πρακτικό, κατετέθη στο επίσημο Βιβλίο των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων Ι.Ε.Θ.Π.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.