Άρση μέτρων: «Τσουχτερά» πρόστιμα για τους παραβάτες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Την επιβολή αυστηρών προστίμων σε όσους δεν τηρούν τα νέα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία περιλαμβάνει τους νέους κανόνες προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρουςσυνάθροισης κοινού στο σύνολο της χώρας , προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.

Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων δεν έχει απαγορευθεί στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι διοικήσεις τους οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση, κατά την προσέλευση τωνκαταναλωτών των αποστάσεων διαφορετικά προβλέπονται τα εξής πρόστιμα:

Για επιχειρήσεις έως 20 τ.μ.

1η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 15 εργάσιμες ημέρες.

2η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο 4.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 30 εργάσιμες ημέρες.

Για επιχειρήσεις άνω των 20 τ.μ. και έως 100 τ.μ.

1η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο από 3.000 έως 15.000 ευρώ ανά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των τετραγωνικών μέτρων της επιχείρησης και του αριθμού των εργαζομένων και καταναλωτών και αναστολή λειτουργίας για 15 εργάσιμες ημέρες.

2η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο από 6.000 έως 30.00 ευρώ ανά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη της προηγούμενης παράβασης, των τετραγωνικών μέτρων της επιχείρησης και του αριθμού των εργαζομένων και καταναλωτών και αναστολή λειτουργίας για 30 εργάσιμες ημέρες.

Για επιχειρήσεις άνω των 100 τ.μ. και έως 300 τ.μ.

1η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο από 10.000 έως 20.000 ευρώ ανά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των τετραγωνικών μέτρων της επιχείρησης και του αριθμού των εργαζομένων και καταναλωτών και αναστολή λειτουργίας για 30 εργάσιμες ημέρες.

2η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο από 20.000 έως 50.000 ευρώ ανά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη της προηγούμενης παράβασης, των τετραγωνικών μέτρων της επιχείρησης και του αριθμού των εργαζομένων και καταναλωτών και αναστολή λειτουργίας για 60 εργάσιμες ημέρες.

Για επιχειρήσεις άνω των 300 τ.μ.

1η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο από 20.000 έως 50.000 ευρώ ανά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των τετραγωνικών μέτρων της επιχείρησης και του αριθμού των εργαζομένων και καταναλωτών και αναστολή λειτουργίας για 60 εργάσιμες ημέρες.

2η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο από 50.000 έως 100.000 ευρώ ανά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη της προηγούμενης παράβασης, των τετραγωνικών μέτρων της επιχείρησης και του αριθμού των εργαζομένων και καταναλωτών και αναστολή λειτουργίας για 90 εργάσιμες ημέρες.

Για την παράβαση μη τήρησης της υποχρέωσης για παρουσία πελατών μόνο κατόπιν ραντεβού (κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής, ΚΤΕΟ)

1η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ.

2η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ.

Για την τήρηση των κανόνων για το ωράριο λειτουργίας (λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, βιβλίων κ.λ.π.)

1η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ.

2η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ.

Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ. Το ίδιο πρόστιμο ισχύει για όσους δεν τηρούν τους κανόνες μετακίνησης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς (υποχρεωτική χρήση μάσκας), ενώ πρόστιμο 150 ευρώ προβλέπεται για οδηγούς και πελάτες ταξί, όπου ισχύει ο κανόνας 1 πελάτης ανά μίσθωση.

Ειδικοί κανόνες ισχύουν και για τα ιδιωτικά οχήματα, με πρόβλεψη προστίμου 150 ευρώ, τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους επιβάτες:

Για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) μέχρι 7 θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά 2 επιβατών πλέον του οδηγού.

Για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) 8 ή 9 θέσεων ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.), επιτρέπεται η μεταφορά 3 επιβατών, πλέον του οδηγού.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται κατ’ εξαίρε­ση η υπέρβαση του ορίου επιβατών,μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν αποκλειστικά γονείς με τα ανήλικα τέκνα τους.

Αυστηρές είναι οι προβλέψεις της ΚΥΑ για νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες, χώρους συνάθροισης:

Στα νοσοκομεία, ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα πάσης φύσεως τηρείται, με ευθύνη του οικείου Διευθυ­ντή, ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων. Στους ίδιους χώρους είναι υποχρεωτική η χρήση ιατρικής μάσκας από το προσωπικό και μη ιατρικής μάσκας από τους ασθενείς ή επισκέπτες.

Στις δημόσιες υπηρεσίες πάσης φύσεως τηρείται, με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου, ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων, όπως επίσης ελάχι­στη αναλογία 1 ατόμου ανά 10 τ.μ. Η εξυπηρέτηση κοινού γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού.

Σε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού που δεν καταλαμβάνονται από ειδική διάταξη της παρούσας τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων.

Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης χρήσης μάσκας, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ.

Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.

Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής για κάθε παράβαση των μέτρων που προβλέπονται στην απόφαση. Η παράβαση καταχωρείται στο ειδικό έντυπο, που τιτλοφορείται «ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ», βάσει του υποδείγματος του Παραρτήματος Ι που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στην οποία καταχωρούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία του παραβάτη, ο Α.Φ.Μ. και ο Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου, περιγράφεται η διαπιστωθείσα παράβαση και αναγράφεται το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου.

Η πράξη συμπληρώνεται εις τριπλούν από το όργανο ελέγχου.

Ακολούθως, ένα αντίγραφο επιδίδεται στον ελεγχόμενο, ένα αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατοικίας του ελεγχόμενου ή της έδρας της ελεγχόμενης επιχείρησης μετά την πάροδο της προθεσμίας για υποβολή αντιρρήσεων και ένα (1) παραμένει ως στέλεχος στην αρμόδια Αρχή, το οποίο αποτελεί το νόμιμο τίτλο βεβαίωσης παράβασης.

Το ειδικό τριπλότυπο έντυπο εκδίδεται και διανέμεται στα οικεία ελεγκτικά όργανα με μέριμνα και ευθύνη των διαλαμβανόμενων.  Ο ελεγχόμενος υποχρεούται να αναφέρει στο όργανο ελέγχου τα απαραίτητα για τη βεβαίωση της παράβασης προσωπικά του στοιχεία ή στοιχεία της επιχείρησης, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ. και αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας της ελεγχόμενης επιχείρησης, αντιστοίχως, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή Αριθμό Διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας και να προσκομίσει στο πλαίσιο του ελέγχου, αν πρόκειται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, την άδεια λειτουργίας του καταστήματος ή τη γνωστοποίηση λειτουργίας του ή οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιας αρχής από το οποίο προκύπτει η επιφάνεια του. Σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος αρνηθεί να δώσει οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα στοιχεία, τότε το όργανο ελέγχου δύναται να ζητήσει άμεσα τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας πρόστιμα εξοφλούνται εντός 15 ημερώναπό την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου, μέσω ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, που εκδίδεται, είτε απευθείας από την ιστοσελίδα https://www.gsis.gr/e-paravolo (Φορέας Ελληνικό Δημόσιο ή αρμόδιος φορέας επιβολής προστίμου), είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), είτε από τις Τράπεζες, είτε από τη Δ.Ο.Υ. Τα πρόστιμα εντάσσονται ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974) στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές».

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του προστίμου αποστέλλεται από τις αρμόδιες Αρχές, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου, ο νόμιμος τίτλος στη Δ.Ο.Υ. κατοικίας του παραβάτη προκειμένου να βεβαιωθεί.

Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού ως προς την εφαρμογή της παρούσας, ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1520 και άλλωνηλεκτρονικών μέσων.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.