Πώς θα έχετε έκπτωση 25% ακόμη κι αν δεν πληρώσατε τις εισφορές Μαρτίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Την χρήση της έκπτωσης του 25% των ασφαλιστικών εισφορών ακόμη και σε δεύτερο χρόνο δίνει νέα απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση.

Σύμφωνα με την απόφαση, όσοι δεν πλήρωσαν μέχρι την Παρασκευή 10 Απριλίου τις εισφορές για το μήνα Φεβρουάριο, μπορούν να τις αποπληρώσουν έως τις 30 Απριλίου μαζί με τις εισφορές του Μαρτίου. Σε αυτή την περίπτωση όμως χάνουν την διπλή έκπτωση. Θα έχουν την μείωση 25% μόνο στις εισφορές Μαρτίου και όχι στις εισφορές Φεβρουαρίου, τις οποίες σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να καταβάλλουν στο 100% συν τους τόκους της εκπρόθεσμης καταβολής.

Με τον ίδιο μηχανισμό, προαπαιτούμενο για την έκπτωση είναι σε κάθε περίπτωση να έχουν εξοφληθεί και οι εισφορές Ιανουαρίου 2020 οι οποίες ήταν πληρωτέες έως 20 Μαρτίου. Όσοι δεν τις έχουν καταβάλλει, μπορούν να τις πληρώσουν στο 100% συν τους τόκους υπερημερίας, ώστε να «ξεκλειδώσει» η έκπτωση 25% στις εισφορές του Φεβρουαρίου και ακολούθως του Μαρτίου.

Όπως αναφέρεται στην επίμαχη απόφαση :

Προκειμένου οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι να υπαχθούν στη ρύθμιση για τις εισφορές Φεβρουαρίου 2020 πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης Ιανουαρίου 2020 ή να τις εξοφλήσουν μέχρι και την ημερομηνία καταβολής των εισφορών Φεβρουαρίου 2020 (δηλαδή μέχρι σήμερα Παρασκευή 10 Απριλίου) χωρίς απαλλαγή στην περίπτωση αυτή από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Για τις εισφορές Μαρτίου 2020 (που θα είναι πληρωτέες έως 30 Απριλίου) πρέπει να έχουν εξοφληθεί επιπλέον και οι εισφορές Φεβρουαρίου 2020, χωρίς την ανωτέρω έκπτωση, μέχρι και την ημερομηνία καταβολής των εισφορών Μαρτίου 2020 (δηλαδή μέχρι 30/4), χωρίς απαλλαγή στην περίπτωση αυτή από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Ευνόητο είναι πως όσοι εξοφλήσουν έως σήμερα την εισφορά Φεβρουαρίου έχουν την έκπτωση 25% και αντίστοιχα το ίδιο όσοι εξοφλήσουν την εισφορά Μαρτίου έως 30/4. Η έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξης τους, επιμεριζόμενη αναλογικά σε κάθε κλάδο.

Η μείωση εφαρμόζεται και:

– στους νέους επαγγελματίες που πληρώνουν την υποκατώτατη εισφορά των 136 ευρώ (θα πληρώσουν 102 ευρώ)

– στις περιπτώσεις γυναικών ασφαλισμένων που δικαιούνται μείωση της εισφοράς της κύριας ασφάλισης κατά 50% κατά το 12μηνο απασχόλησης που ακολουθεί το μήνα του τοκετού ή τη λήξη της επιδότησης λόγω λοχείας εφαρμόζεται πρώτα η μείωση 25% και επί του ποσού που προκύπτει η μείωση 50%.

Ειδικά για τους δικηγόρους, σε περίπτωση που το ποσό της προβλεπόμενης παρακράτησης επί των γραμματίων προείσπραξης για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2020, υπερβαίνει την μηνιαία εισφορά που προκύπτει μετά την έκπτωση 25%, το επιπλέον ποσό συμψηφίζεται με την ετήσια ασφαλιστική οφειλή.

Η έκπτωση δεν εφαρμόζεται:

– σε περιπτώσεις που για την ασκούμενη δραστηριότητα προκύπτει, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, προαιρετική, και όχι υποχρεωτική, υπαγωγή στην ασφάλιση

– σε περιπτώσεις που μετά τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης, ο ασφαλισμένος έχει αιτηθεί την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης του.

Σε περίπτωση υπαγωγής στην έκπτωση ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης, ορίζεται το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει πράγματι καταβληθεί  δια του συντελεστή 0,20.

Η έκπτωση δεν αφορά τους επαγγελματίες που πλήττονται βάσει ΚΑΔ και επιλέγουν την υπαγωγή τους στο μέτρο παράτασης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Οι εν λόγω ασφαλισμένοι αρκεί να μην καταβάλλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, ώστε να υπαχθούν στις διατάξεις της παράτασης και εξόφλησης σε 4 μηνιαίες δόσεις από τον Σεπτέμβριο και μετά.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.