Η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΠ για το 2020

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εισηγητής ήταν ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, Ανδρέας Παπανικήτας, ο
οποίος ανέφερε τα εξής:

Η διαχείριση του νερού και των υδάτινων πόρων αποτελεί ζήτημα
αντιπαράθεσης δύο πολιτικών.
Μία της κυρίαρχης πολιτικής που στηρίζει το σύνολο των αστικών
κομμάτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι επιχειρηματικοί όμιλοι που βλέπει τη
λαϊκή ανάγκη για νερό είτε ως κόστος είτε ως πεδίο κερδοφορίας.
Μετατρέπει το κοινωνικό αγαθό σε εμπόρευμα ακριβό για το λαό και πολύ
φθηνό για τους επιχειρηματικούς ομίλους που εμπορεύονται το νερό και τα
παράγωγά του.
Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής οι μέχρι και σήμερα Κυβερνήσεις
επιβάλλουν κανόνες τιμολόγησης του νερού μετατρέποντας πλήρως τις
ΔΕΥΑ σε ανταποδοτικές επιχειρήσεις που το βάρος του κόστους
κατασκευής, συντήρησης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων ύδρευσης
– αποχέτευσης το σηκώνει σχεδόν αποκλειστικά η τσέπη του λαϊκού
νοικοκυριού των εργαζομένων.
Συνεχίζεται να επιβάλλεται ΦΠΑ στη τιμή του νερού και η “επιδότηση” της
ιδιωτικής ΔΕΗ από τις τσέπες των λαϊκών νοικοκυριών μέσα από την
τιμολόγηση των καταναλώσεων των ΔΕΥΑ με το οικιακό τιμολόγιο αντί
βιομηχανικό ενώ ταυτόχρονα παρέχει ρεύμα σε εξευτελιστική τιμή στους
μεγαλοβιομήχανους.
Ταυτόχρονα έργα ζωτικής σημασίας για τη προστασία της ζωής και της
περιουσίας των κατοίκων της περιοχής μας που αφορούν τη κατασκευή
δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και αντιπλημμυρικής προστασίας δεν είναι

επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το κρατικό προϋπολογισμό και τα
Ευρωπαϊκά προγράμματα.
Από την άλλη είναι η πολιτική που αντιμετωπίζει τις λαϊκές ανάγκες ως
οδηγό της Ανάπτυξης, την οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας με
βάση αυτές. Αυτή η ανάπτυξη μόνο μπορεί να είναι φιλολαϊκή, μπορεί να
ελευθερώσει τις δυνατότητες της χώρας μας, να κάνει το νερό κοινωνικό
αγαθό.
Η στάση της Δημοτικής Αρχής είναι συνεπής για την ανάγκη συνολικής
ανατροπής της πολιτικής που εμπορευματοποιεί το νερό, μέσα από τη
κερδοφόρα δράση είτε από ιδιωτικούς πόρους είτε από δημοτικές ή μικτές
επιχειρήσεις.
Στηρίζουμε τη λαϊκή απαίτηση και το δικαίωμα για φθηνό, ελεγχόμενο
ποιοτικά νερό.
Αγωνιζόμαστε ενάντια σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης, στην
ανταποδοτικότητα, στην επιβάρυνση του λαού.
Στη βάση αυτής της λογικής όπου κριτήριο είναι να μην επιβαρυνθούν
επιπλέον τα νοικοκυριά και οι αγρότες της περιοχής είναι η πρόταση της
Δημοτικής Αρχής για τη διαχείριση του φράγματος Πείρου Παπαπείρου.
Η πρόταση της Κυβέρνησης για δημιουργία φορέα διαχείρισης με τη
νομική μορφή Ανώνυμης Εταιρείας, μετατρέπει το νερό σε εμπορεύσιμο
προϊόν το κόστος του οποίου μεταφέρεται στις τσέπες των λαϊκών
νοικοκυριών και αγροτών της περιοχής.
Η διαχείριση του φράγματος πρέπει να γίνεται από Εθνικό Δημόσιο
Οργανισμό Υδάτινων Πόρων που θα χρηματοδοτείται από τον κρατικό
προϋπολογισμό, θα προβαίνει σε προσλήψεις, θα υλοποιεί τα απαιτούμενα
έργα και παρεμβάσεις για ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων ώστε
το νερό να δίνεται αδάπανα στη ΔΕΥΑΠ και κατ’επέκταση στο Πατραϊκό
λαό.
Τα μονοπώλια επιδοτούνται ο λαός ΟΧΙ.
Ως Δημοτική Αρχή συνεχίζουμε να εξαντλούμε ότι περιθώρια που
υπάρχουν προκειμένου να παρέχουμε περισσότερες ελαφρύνσεις με μείωση
της τιμής του νερού και την υλοποίηση των απαραίτητων τεχνικών έργων.
Ήδη η ΔΕΥΑ Πάτρας εφάρμοσε τη Τιμολογιακή Πολιτική για το 2019.
Κανένα λαϊκό σπίτι δεν πρέπει να μείνει χωρίς νερό ενισχύσαμε τη
πολιτική του διακανονισμού.
Συνεχίζουμε να διευκολύνουμε με όλα τα μέσα τις λαϊκές οικογένειες γιατί
αυτές οι οφειλές αφορούν στο σύνολό τους ανέργους, φτωχούς και
εξαθλιωμένους εξαιτίας της ασκούμενης διαχρονικά, αντιλαϊκής πολιτικής.

Διευρύναμε την βάση των δικαιούχων του Κοινωνικού Τιμολογίου με
αποτέλεσμα να ελαφρυνθούν ή απαλλαγούν μέχρι την 31/10/2019, 5.542
οικογένειες, με συνολικό όφελος 1.200.000,00€, ενώ προβλέπεται έως το
τέλος του 2019 ο αριθμός αυτός να φτάσει στις 6.200 οικογένειες με
προβλεπόμενο κόστος 1.400.000,00€
Με τη τιμολογιακή πολιτική που ακολουθούμε που παράλληλα στοχεύει
στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από μεγάλους καταναλωτές είχαμε
αύξηση των εσόδων της ΔΕΥΑΠ.
Οι κατηγορίες που εντάσσονται σε μειωμένο τιμολόγιο είναι οι:
μακροχρόνια άνεργοι, Α.Μ.Ε.Α. με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%
καθώς και προστατευόμενα μέλη με αναπηρία άνω του 67% που
βαραίνουν τον υπόχρεο, εγγεγραμμένοι στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και
σιτιζόμενοι από τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Πατρέων,Τρίτεκνοι-
Πολύτεκνοι και οικογένειες που γειτνιάζουν με το Βιολογικό Καθαρισμό
και Ξερόλακα και δικαιούχοι ΚΕΑ όπως αναλυτικά αναφέρονται στους
επισυναπτόμενους πίνακες.
Είναι αποκαλυπτικά τα παραπάνω στοιχεία που αναδεικνύουν την
κοινωνική πολιτική της ΔΕΥΑΠ και ταυτόχρονα τις συνέπειες των
πολιτικών λιτότητας που ασκούν οι Κυβερνήσεις διαχρονικά.
Για τη διαμόρφωση της προτεινόμενης τιμολογιακής πολιτικής, εξετάσθηκαν
και ελήφθησαν υπ’ όψιν αιτήματα των διαφόρων φορέων, καθώς και η
οικονομική κρίση τις συνέπειες τις οποίες βιώνει ο Ελληνικός λαός και με
μεγαλύτερη ένταση ή λαϊκή οικογένεια.

Επίσης επισημαίνεται ότι στις λειτουργικές δαπάνες υπολογίζονται:
α) το κόστος μισθοδοσίας για προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ 101 εργαζομένων το
οποίο ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000 ευρώ περίπου ετησίως, και β) οι
μέσω δικαστικών αποφάσεων οικονομικές διεκδικήσεις εργαζομένων και
συνταξιούχων για δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα κλπ. μισθολογικές διαφορές
και επιδόματα προηγουμένων ετών, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των
6.000.000 ευρώ περίπου.

Βασικά στοιχεία της τιμολογιακής πολιτικής αποτελούν:
1. Η διατήρηση των χρεώσεων στις κλίμακες για την περιοχή του Δήμου
Πατρέων (προ Καλλικράτη) και στις άλλες περιοχές.
2. Η διατήρηση των χρεώσεων στις κατ’ εξαίρεση περιοχές.

3. Η διιατήρηση των στοχευμένων παρεμβάσεων που ήδη εφαρμόζονται για
την περαιτέρω ανακούφιση των ευπαθών ομάδων (με δυνατότητα
υπαγωγής σε αυτές περισσοτέρων δικαιούχων. Ειδικότερα:
α. Η διατήρηση της μείωσης του παγίου για πολύτεκνους – τρίτεκνους και
μονογονεϊκές οικογένειες από 11,8 και 6,0 ευρώ /δίμηνο σε 1,0
ευρώ/δίμηνο για όλες τις περιοχές, και έκπτωση 40% επί των χρεώσεων.
β. Η διατήρηση της μείωσης του παγίου για ΑΜΕΑ και δικαιούχους
προνοιακών επιδομάτων από 11,8 και 6,0 ευρώ/δίμηνο σε 1,0
ευρώ/δίμηνο για όλες τις περιοχές, και η έκπτωση 60% επί των
χρεώσεων.
γ. Η διατήρηση της μείωσης του παγίου για μακροχρόνια ανέργους από
11,8 και 6,0 ευρώ/δίμηνο σε 1,0 ευρώ/δίμηνο για όλες τις περιοχές, και
της αύξησης των τετραγωνικών μέτρων κατοικίας από 100 σε 120 και του
ετήσιου εισοδήματος από 6.000,00 ευρώ σε 7.000,00 ευρώ. και η
έκπτωση 50% επί των χρεώσεων.
δ. Η διατήρηση της μείωσης 50% στις κλίμακες κατανάλωσης που
ισχύουν κατά περιοχή και μέχρι την κατανάλωση 180 κμ/ τετράμηνο των
δικαιούχων του ΚΕΑ καθώς και η μείωση του παγίου από 11,8 και 6,0
€/δίμηνο σε 1,0 ευρώ/δίμηνο για όλες τις περιοχές.
4. Η διατήρηση της κατηγορίας για κατοικίες οι οποίες βρίσκονται α) πέριξ
των ΕΕΛΠ και β) πέριξ του χώρου υγειονομικής ταφής της Ξερόλακας
σύμφωνα με την αρ.720/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με
πάγιο τέλος 1,0 ευρώ/δίμηνο και τετραμηνιαία κατανάλωση έως 120 κ.μ
ατελώς.
5. Η διατήρηση της ενιαίας τιμής χρέωσης 0,28 ευρώ /κυβικό για το Δήμο
Πατρέων και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.
6. Η διατήρηση της έκπτωσης κατά 50% για τις καταναλώσεις των
Δημοσίων παρόχων Υγείας.
7. Η διατήρηση της έκπτωσης κατά 50% για τις καταναλώσεις των
δημόσιων σχολικών εγκαταστάσεων, των στρατιωτικών μονάδων και των
Υπηρεσιών του Στρατού της Πυροσβεστικής και των σωμάτων
ασφαλείας .
8. Η διατήρηση της μείωσης κατά 20% στις κλίμακες στα τέλη σύνδεσης
ύδρευσης για κατοικίες (Γ.1) και της μείωσης α) 40% για πολύτεκνους –
τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες, β) 60% για ΑΜΕΑ και
δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων, γ) ατελώς για τους εγγεγραμμένους
στην τράπεζα τροφίμων, δ) 50% για μακροχρόνια ανέργους και ε) ατελώς
για κατοικίες πέριξ ΕΕΛΠ και της Ξερόλακκας.
9. Η διατήρηση της μείωσης κατά 30% στις κλίμακες στα τέλη σύνδεσης
αποχέτευσης για κατοικίες (Δ.1) και της μείωσης α) 40% για πολύτεκνους
– τρίτεκνους και μονογονεικές οικογένειες, β) 60% για ΑΜΕΑ και
δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων, γ) ατελώς για τους εγγεγραμένους

στην τράπεζα τροφίμων, δ) 50% για μακροχρόνια ανέργους και ε) ατελώς
για κατοικίες πέριξ ΕΕΛΠ και της Ξερόλακας.
10. Η διατήρηση της μείωσης των ποσοστών συμμετοχής στις δαπάνες
επέκτασης – μετατόπισης δικτύου ύδρευσης α) ΣΤ.2.1 από 10% σε 8% β)
ΣΤ.2.2 από 15% σε 10% και γ) ΣΤ.2.3 από 25% σε 15%.
11. Η διατήρηση της μείωσης των ποσοστών συμμετοχής στις δαπάνες
επέκτασης δικτύου αποχέτευσης α) Ζ.2.1 από 10% σε 6% β) Ζ.2.2 από
15% σε 10% και γ) Ζ.2.3 από 25% σε 15%.
12. Η διατήρηση της μείωσης στην τιμολόγηση για εξωτερικές
διακλαδώσεις α) Ζ.1.1 απο 90, €/ μ.μ σε 70,0 € / μ.μ και Ζ.1.2 από 144, €/
τεμ σε 100,0 €/ τεμ.
13. Η διατήρηση της μείωσης στην τιμολόγηση για μετατόπιση του δικτύου
αποχέτευσης α) Ζ.4.1.1 απο 195,0 €/μ.μ σε 150,0 €/μ.μ, β)Ζ.4.1.2 απο
215, €/ μ.μ σε 170,0 €/ μ.μ , γ) Ζ.4.2.1 απο 250,0 €/ μ.μ σε 200,0 €/μ.μ και
δ) Ζ.4.2.2 απο 340,0 €/μ.μ σε 250,0 €/μ.μ .
14. Η διατήρηση της μείωσης των χρεώσεων για τις ευπαθείς ομάδες για το
βυτίο νερού και το βυτίο λυμάτων σε ποσοστό αντίστοιχο με αυτό που
εφαρμόζεται και στις χρεώσεις κατανάλωσης νερού.
15. Aπαλλαγή στη χρέωση του βυτίου λυμάτων για το Δήμο Πατρέων και τα
νομικά του πρόσωπα και ενιαία χρέωση για τους όμορους προ
Καλλικράτη Δήμους με τιμή 28,22 € (Βραχνέικα-Παραλία –Μεσσάτιδα-
Ρίο).
16. Η διατήρηση της μείωσης του τέλους επανασύνδεσης (διακοπή λόγω
οφειλής) σε οικιακούς καταναλωτές από 12,0 € σε 4,03 €.
17. Η διατήρηση της μείωσης των κλιμάκων 6 και 7 του τιμολογίου Α6
κατά 20%.
18. Η διατήρηση της κατηγορία για τα τέλη χρήσης αποχέτευσης, για
βιομηχανίες που χρησιμοποιούν και άλλες πηγές υδροδότησης νόμιμα
αδειοδοτημένες με χρέωση 0,80 € / κυβικό λυμάτων
Επισυνάπτεται η αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης τιμολογιακής
πολιτικής, η οποία θα ισχύει μέχρι τροποποιήσεως της-συμπληρώσεως της
ή ανακλήσεως της με νεώτερη απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και του
Δημοτικού Συμβουλίου.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.