Ασφαλιστικό νομοσχέδιο: Τέλος οι εργοδοτικές εισφορές για τα “μπλοκάκια”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αλλάζει άρδην από το 2020 το τοπίο των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών και των αυτοαπαπασχολούμενων για τα “μπλοκάκια” και τις αποδείξεις δαπάνης.

Το βασικό σενάριο το οποίο εξετάζει το υπουργείο Εργασίας, και το οποίο θα συμπεριληφθεί στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που θα φέρει στη Βουλή τον ερχόμενο Ιανουάριο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του “Κεφαλαίου”, προβλέπει υπαγωγή όσων κόβουν “μπλοκάκι” (Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών), ανεξάρτητα από το πλήθος των εργοδοτών τους, στο νέο “καθεστώς” της ελεύθερης επιλογής ύψους προκαθορισμένων εισφορών το οποίο θα ισχύσει από το επόμενο έτος. Αυτό συνεπάγεται την απαλλαγή των εργοδοτών από την καταβολή των εισφορών για τα “μπλοκάκια”, κάτι που οδηγεί σε όφελος 17,8% για αυτούς, ενώ κατά μέσο όρο 7% θα ωφεληθούν και οι εργαζόμενοι. Στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι η απλούστευση του συστήματος υπολογισμού των εισφορών για τα “μπλοκάκια”, καθως το υφιστάμενο πλαίσιο -σύμφωνα με αρμόδια στελέχη- “δεν λειτούργησε”.

Όσοι, σύμφωνα με το ίδιο σενάριο, είναι μισθωτοί και παράλληλα κόβουν “μπλοκάκι” θα απαλλάσσονται από εισφορές σε ό,τι αφορά το εισόδημά τους από το “μπλοκάκι”. Όσοι, επίσης, αμείβονται με απόδειξη δαπάνης δεν θα καταβάλλουν καθόλου εισφορές αν η αμοιβή τους δεν ξεπερνά τα 5.000 ευρώ ετησίως.

Οι αλλαγές αυτές, σε συνδυασμό με τους νέους μειωμένους φορολογικούς συντελεστές οι οποίοι θα ισχύσουν από το 2020, οδηγούν σε μεγάλο κέρδος τόσο τους εργοδότες όσο και τους εργαζομένους.

Αναλυτικά, όπως προβλέπει το επικρατέστερο σενάριο, οι σχεδιαζόμενες αλλαγές για καθεμία τρεις παραπάνω κατηγορίες απασχολούμενων έχουν ως εξής:

Μπλοκάκια”

Τι ισχύει σήμερα: Σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο, όσοι κόβουν “μπλοκάκι” σε έως δύο εργοδότες (δηλ. σε έναν ή δύο) υπάγονται στο “καθεστώς” των εισφορών που διέπει τους μισθωτούς.

Δηλαδή οι εισφορές ανέρχονται συνολικά στο 27,1% και κατανέμονται σε 17,9% για τους εργοδότες επί των μικτών αποδοχών του μισθωτού και σε 9,2% επί των μετά φόρων αποδοχών του μισθωτού. Όσοι κόβουν “μπλοκάκι” σε πάνω από δύο εργοδότες (δηλ. τρεις, τέσσερις, πέντε κ.λπ.) υπάγονται στο “καθεστώς” των επαγγελματιών, δηλαδή οι εισφορές τους (20,2% – 26,9%) επιβάλλονται επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος και καταβάλλονται εξολοκλήρου από τους ίδιους τους αμειβομένους, χωρίς καμία απολύτως συμμετοχή του εργοδότη.

Τι αλλάζει: Όλοι οι αμειβόμενοι με “μπλοκάκι”, είτε έχουν έως δύο εργοδότες είτε πάνω από δύο, θα υπαχθούν πιθανότατα στο “καθεστώς” των εισφορών που θα ισχύσειγια όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες από το 2020.

Αυτό θα οδηγήσει σε απαλλαγή των εργοδοτών από την καταβολή εισφορών, με συνέπεια να κερδίζουν ποσά που αντιστοιχούν στο 17,9% του συνολικού εργασιακού κόστους (μισθολογικού – μη μισθολογικού).

Από την άλλη μεριά, οι αμειβόμενοι με μπλοκάκι, σε συνδυασμό με τους νέους μειωμένους φορολογικούς συντελεστές (9% αντί για 22% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ κ.λπ.) θα δουν αύξηση στις καθαρές αποδοχές τους κατά μέσο όρο 7%.

Παράδειγμα

Έστω απασχολούμενος με “μπλοκάκι”, ο οποίος κόβει δελτίο μόνο σε έναν εργοδότη και έχει μικτές αποδοχές 30.000 ευρώ ετησίως. Με βάση το ισχύον πλαίσιο, υπάγεται στο “καθεστώς” εισφορών που διέπει τους μισθωτούς. Με βάση το βασικό σενάριο που εξετάζει το υπ. Εργασίας, θα υπαχθεί στο νέο “καθεστώς” που θα διέπει το 2020 τους επαγγελματίες. Σε συνδυασμό με τη μείωση του φόρου επί των αμοιβών του, το καθαρό εισόδημά του το 2020 θα ανέλθει στο 74% των μικτών αποδοχών, έναντι του 68% που είναι φέτος (αύξηση 7,5%). Ο δε εργοδότης του θα κερδίσει το 2020 17% σε σχέση με το φετινό κόστος που έχει για τον ίδιο απασχολούμενο.

Ασφαλιστικό νομοσχέδιο: Τέλος οι εργοδοτικές εισφορές για τα "μπλοκάκια"Μισθωτοί και παράλληλα “μπλοκάκι”

Τι ισχύει σήμερα: Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο προβλέπει πως, αν κάποιος είναιμισθωτός και παράλληλα κόβει “μπλοκάκι”, οφείλει να καταβάλλει υποχρεωτικά εισφορές και για την αμοιβή από το “μπλοκάκι” ανάλογα με το πλήθος των εργοδοτών (σε έως δύο ως μισθωτός και σε πάνω από τρεις ως ελεύθερος επαγγελματίας) στους οποίους κόβει το σχετικό δελτίο. Αυτό έχει ως συνέπεια την καταβολή εισφορών για κάθε εισόδημα που αποκτά από καθεμία παροχή υπηρεσιών.

Τι αλλάζει: Οι μισθωτοί οι οποίοι κόβουν παράλληλα και “μπλοκάκι” θα απαλλάσσονται από την καταβολή εισφορών για το εισόδημα που αποκτούν από το “μπλοκάκι”. Θα καταβάλλουν, δηλαδή, μόνο τη φορολογική παρακράτηση.

Παράδειγμα (μισθωτός με “μπλοκάκι” σε έναν εργοδότη)

Έστω μισθωτός σε μια επιχείρηση, ο οποίος κόβει παράλληλα “μπλοκάκι” στην ίδια επιχείρηση με αμοιβή 10.000 ευρώ. Με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο, φέτος η επιχείρηση αλλά και ο απασχολούμενους πληρώνουν εισφορές τουλάχιστον 27,1% και για τις δύο υπηρεσίες τις οποίες παρέχει ο απασχολούμενος. Το βασικό σενάριο προβλέπει τη διατήρηση του υφιστάμενου “καθεστώτος” εισφορών σε ό,τι αφορά το μισθολόγιο και την απαλλαγή από κάθε εισφορά (εργοδοτική και εργατική) των αμοιβών από το “μπλοκάκι”. Συνεπώς, το κόστος για την επιχείρηση θα μείνει το 2020 έναντι του 2019 σε σχέση με το μισθολόγιο, ενώ σε σχέση με το “μπλοκάκι” θα μειωθεί κατά 17%. Παράλληλα, οι καθαρές αμοιβές του απασχολούμενου με “μπλοκάκι” θα αυξηθούν κατά 37%, όπως προκύπτει ακολούθως:

εισφορές 2

Αποδείξεις δαπάνης

Τι ισχύει σήμερα: Σύμφωνα με το υφιστάμενο σύστημα, όποιος κόβει απόδειξη δαπάνης (ανεξάρτητα αν είναι παράλληλα απασχολούμενος ή αυτοαπασχολούμενος και, άρα, ασφαλισμένος) οφείλει υποχρεωτικά να καταβάλλει εισφορές ύψους 20,2% επί της αμοιβής του, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου.

Τι αλλάζει: Οι αμοιβές έως 5.000 ευρώ από απόδειξη δαπάνης θα απαλλάσσονται πλήρως από εισφορές και, συνεπώς, θα επιβάλλεται σε αυτές μόνο η αναλογούσα φορολογική παρακράτηση (9% από το 2020).

Παράδειγμα

Έστω αμειβόμενος με απόδειξη δαπάνης εισπράττει ετησίως 5.000 ευρώ. Με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο, καταβάλλει εισφορές 20,2% επί της αμοιβής του, αφού αφαιρεθεί από αυτήν η φορολογική παρακράτηση. Με βάση το βασικό σενάριο, ο εν λόγω αμειβόμενος θα απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής κάθε εισφοράς και, έτσι, θα πληρώνει μόνο φόρο, ο οποίος όμως θα είναι μειωμένος κατά 13 μονάδες (από το 22% στο 9%). Αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση 36% στις καθαρές αποδοχές του και, έτσι, αυτές θα ανέλθουν το 2020 στο 91% των μικτών αποδοχών του, έναντι 57% που είναι φέτος.

εισφορές 3

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.