Αγρίνιο: 350 περιπτώσεις κακοποίησης – παραμέλησης ανηλίκων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Με πρωτοβουλία του Ο.Η.Ε και της UNISEF, η 11η Δεκεμβρίου, έχει ορισθεί ως Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού, ημερομηνία που συμπίπτει με την ίδρυση της UNISEF (11-12-1946 Απόφαση της Γενικής συνέλευσης του Ο.Η.Ε.).

Ο εορτασμός αυτός αντικατοπτρίζει τη σημασία που η Διεθνής Κοινότητα αποδίδει στα παιδιά όλου του κόσμου, καθώς και την ανησυχία της σχετικά με την κατάστασή τους.

Από τη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. υιοθετήθηκε η Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, στις 20 Νοεμβρίου 1989 και κυρώθηκε από τη χώρα μας με το Νόμο 2101/1992(Φ.Ε.Κ. 192/Α/92), ημέρα όπου έχει ανακηρυχθεί και ως παγκόσμια ημέρα προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού.

Η σύμβαση αυτή κατοχυρώνει βασικές αρχές και δεσμεύει τις Κυβερνήσεις να εντείνουν τις προσπάθειές τους για μια φιλική για το παιδί κοινωνία. Αναγνωρίζει ότι όλα τα παιδιά χωρίς διακρίσεις έχουν δικαιώματα όπως και οι ενήλικες. Εξαιτίας της φύσης τους όμως, έχουν και επιπλέον δικαιώματα, καθώς χρειάζονται ειδική φροντίδα και προετοιμασία για να ανατραφούν μέσα σε πνεύμα ειρήνης, αξιοπρέπειας, ανοχής, ελευθερίας, ισότητας και αλληλεγγύης, ώστε να προετοιμαστούν πλήρως για να ζήσουν μια ατομική ζωή στην κοινωνία.

Για το λόγο αυτό, στο Δήμο Αγρινίου λειτουργεί Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων, από τον Μάιο του 2011 (Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3961/2011 με το οποίο σε κάθε Δήμο συστήνονται Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων, με σκοπό την οργάνωση ενός πλαισίου παιδικής προστασίας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο). Αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, που αναλαμβάνουν να διερευνήσουν περιπτώσεις κακοποίησης – παραμέλησης ανηλίκων ή συνθηκών διαβίωσης, κατόπιν Εισαγγελικής Εντολής.

Σκοπός της Ομάδας Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α) είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση της κακοποίησης – παραμέλησης των ανηλίκων με συνεχείς επισκέψεις, συμβουλευτική στήριξη, παραπομπή σε άλλες υπηρεσίες ή απομάκρυνση παιδιών όταν αυτό απαιτείται.

Από τη σύστασή της μέχρι σήμερα η Ομάδας Προστασίας Ανηλίκων έχει παρέμβει, με τη πραγματοποίηση κοινωνικών ερευνών σε 350 νέες περιπτώσεις με συνεχή και τακτική παρακολούθηση περιστατικών από προηγούμενα έτη.

Πραγματοποιεί παρεμβάσεις όταν:

Δέχεται σχετική ειδοποίηση από την Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας (Ε.Κ.Κ.Α).
Δέχεται καταγγελία έστω και ανώνυμη για κακοποίηση – παραμέληση, ανηλίκου στα όρια του Δήμου Αγρινίου.
Λαμβάνει Εισαγγελική Εντολή για τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας.

Αν κάποιο παιδί κακοποιείται θα πρέπει να καταγγέλλεται άμεσα στις αρμόδιες αρχές για να προστατευτεί η ζωή του παιδιού

Ως παιδική κακοποίηση ορίζεται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων ή παράλειψη εκ μέρους του ενός γονιού ή και των δύο ή άλλου ατόμου που φροντίζει το παιδί, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη βλάβη, την εν δυνάμει βλάβη ή την απειλή βλάβης ενός παιδιού. Η παιδική κακοποίηση μπορεί να συμβεί στο σπίτι του παιδιού ή σε οργανισμούς (σχολεία ή κοινότητες) όπου το παιδί δραστηριοποιείται.

Υπάρχουν τέσσερις κύριες κατηγορίες παιδικής κακοποίησης: παραμέληση, σωματική κακοποίηση, ψυχολογική ή συναισθηματική κακοποίηση και σεξουαλική κακοποίηση.

Η παιδική κακοποίηση (σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί) δημιουργεί άτομα με έντονα προβλήματα στις προσωπικές τους σχέσεις, τα οποία δυσκολεύονται να εμπιστευτούν, έχουν τάση προς καταχρήσεις, εμφανίζουν αγχώδεις διαταραχές, προβλήματα προσαρμοστικότητας και κατάθλιψη. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι που υπέστησαν κακοποίηση όταν ήταν παιδιά μπορεί να προβούν οι ίδιοι σε κακοποίηση παιδιών, όταν ενηλικιωθούν.

Για τους λόγους αυτούς γίνεται προσπάθεια εντόπισης και προστασίας των παιδιών που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται κάθε μορφή στήριξης στις οικογένειες οι οποίες καταγγέλλονται. Δηλαδή συμβουλευτική υποστήριξη, σύνδεση με τις κοινωνικές δομές του Δήμου Αγρινίου (Κέντρο Κοινότητας, Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών, Κοινωνικό Παντοπωλείο – Συσσίτιο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δομές Αστέγων, Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών και Κοινωνικό Ιατρείο με δικτύωση με τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ . Τέλος, η Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων έχει την αμέριστη στήριξη και τη συνεχή συνεργασία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αγρινίου και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακαρνανίας.

Εάν κάποιο παιδί πιθανόν κακοποιείται ή παραμελείται, το περιστατικό μπορεί να καταγγελθεί στις εξής υπηρεσίες:

Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Δήμου Αγρινίου – Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων, 264136363541 ή 2641363457 (ανώνυμα ή επώνυμα)
Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας: 1107
Εισαγγελία Ανηλίκων Αγρινίου
Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Εφημερίδα «Συνείδηση»

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.