Παρατείνεται η προθεσμία για δωρεάν σίτιση φοιτητών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη δωρεάν σίτιση των φοιτητών του νέου ακαδημαικού έτους 2019-2020, παρατείνεται όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών, έως τη Δευτέρα 18.11.2019.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα δικαιολογητικά στη διεύθυνση https://sitisi.upatras.gr, δίνοντας username/password που διαθέτουν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επισκεφθείτε: https://www.upatras.gr/el/node/8607

Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά, το κάθε ένα ξεχωριστά, ψηφιοποιημένα σε μορφή pdf (πχ. με σαρωτή (scanner), κλπ.), καταχωρώντας στο ηλεκτρονικό σύστημα κατά την συμπλήρωση της αίτησης.

Επισημαίνεται ότι οι νεοεισαχθέντες φοιτητές ακαδ. Έτους 2019-2020 μπορούν να υποβάλλουν στο πεδίο «Ακαδημαϊκή Ταυτότητα» τη Βεβαίωση Σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματός τους.

Οι φοιτητές μέσω του ιδίου link θα μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους και να λαμβάνουν την ηλεκτρονική κάρτα σίτισης. Με αυτή ή με την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα θα μπορούν να προσέρχονται στο εστιατόριο.

Για την γρήγορη έκδοση της ειδικής ηλεκτρονικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης παρακαλούνται οι φοιτητές να υποβάλλουν έγκυρα τα δικαιολογητικά τους.

Δεν απαιτείται να προσκομίσετε την αίτηση και τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή στα Τμήματα Σίτισης και Παροχών, Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (Κουκούλι), Τμήμα Υπηρεσιών Φοιτητικής Μέριμνας (Μεσολόγγι), παρά μόνο εάν σας ζητηθεί.

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές των Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας που δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί, θα πρέπει πρώτα να επισκεφθούν το link http://www.upnet.gr/upw-accounts, προκειμένου, αφού πρώτα ταυτοποιηθούν, να μπουν στο https://sitisi.upatras.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.