Πρόγραμμα με θέμα «Οργανωτικές Ικανότητες» για εργαζόμενους της Πάτρας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ υλοποιεί εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξουν κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες εργασιακές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Οργανωτικές Ικανότητες» την Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019 και θα υλοποιηθεί στη Δομή του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΠΔΕ στην Πάτρα, Κολοκοτρώνη 20, 6ος όροφος.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 50 ώρες, 30 ώρες δια ζώσης και 20 ώρες εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας και η παρακολούθηση είναι δωρεάν.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής και επιτυχούς ολοκλήρωσης/παρακολούθησης.

Αναλυτικά οι μέρες και οι ώρες υλοποίησης του προγράμματος είναι οι εξής:

  • Δευτέρα, 30/9/2019 17:00 – 21:00
  • Τετάρτη, 2/10/2019 17:00 – 21:00
  • Παρασκευή, 4/10/2019 17:00 – 21:00
  • Παρασκευή, 11/10/2019 17:00 – 21:00
  • Δευτέρα, 14/10/2019 17:00 – 21:00
  • Τετάρτη, 16/10/2019 16:30 – 21:30
  • Παρασκευή, 18/10/2019 16:30 – 21:30

Μπορείτε να κάνετε την αίτησή ως εξής:

  • Ηλεκτρονική αίτηση www.inegsee.gr/aitisi
  • Επικοινωνία με τα γραφεία του Ινστιτούτου Εργασίας / ΓΣΕΕ στα τηλέφωνα 2610624755 & 2610226347, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

Αναλυτικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα http://bit.ly/2o3xoZW

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.