Κρυφός “κόφτης” στις 120 δόσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αντιμέτωποι με έναν κρυφό “κόφτη” στις 120 δόσεις έρχονται χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν ανεξόφλητες οφειλές από φορολογικούς ελέγχους για υποθέσεις πριν το 2013. Βάσει της ερμηνείας της διάταξης για τις 120 δόσεις που κάνουν στο υπουργείο Οικονομικών οι πρόσθετοι φόροι που έχουν επιβληθεί μετά από έλεγχο σε αυτές τις φορολογικές υποθέσεις δεν μπορούν να διαγραφούν ακόμη και αν ο φορολογούμενος πληρώσει το σύνολο της βασικής οφειλής. Στην αντίθετη περίπτωση δηλαδή για οφειλές που αφορούν χρήσεις μετά το 2013 όταν ο φορολογούμενος τις εντάξει στις 120 δόσεις διαγράφεται μέρος ή και το σύνολο των προσαυξήσεων στην περίπτωση που εξοφλήσει εφάπαξ τη βασική οφειλή.

Φοροτεχνικοί σημειώνουν ότι αυτός ο “κόφτης” αποθαρρύνει πολλούς φορολογούμενους με παλιές οφειλές να τις εντάξουν στη ρύθμιση των 120 δόσεων καθώς το ποσό της μηνιαίας δόσης αλλά και το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής είναι μεγάλο. Αντίθετα σε φορολογικές υποθέσεις ελέγχου οι οποίες αφορούν χρήσεις από το 2013 και μετά οι προσαυξήσεις και οι τόκοι που έχουν επιβληθεί εντάσσονται κανονικά στη ρύθμιση και μπορούν να διαγραφούν στο σύνολό τους εφόσον ο φορολογούμενος καταβάλλει το σύνολο της βασικής οφειλής.

Σημειώνεται ότι όσον αφορά στις προσαυξήσεις με τη ρύθμιση των 120 δόσεων ισχύουν τα εξής:

– με την ένταξη στη ρύθμιση ο φορολογούμενος γλιτώνει το 10% των προσαυξήσεων

– μπόνους προκαταβολής: Εφόσον ο οφειλέτης προκαταβάλει ποσό τουλάχιστον διπλάσιο της μηνιαίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης που έχει επιλέξει, χορηγείται σε αυτόν ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. Το ποσό της προκαταβολής δηλώνεται από τον οφειλέτη κατά την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής στη ρύθμιση και καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της.

Για τα νοικοκυριά (φυσικά πρόσωπα)

– Αν οι φορολογούμενοι επιλέξουν να μειώσουν τον αριθμό των δόσεών τους κατά 20%, χορηγείται απαλλαγή 15% (που περιλαμβάνει όμως και το αρχικό 10% για όλους)

– Αν επιλέξουν να μειώσουν τον αριθμό των δόσεών τους κατά 30%, χορηγείται απαλλαγή 25% (που περιλαμβάνει όμως και το αρχικό 10% για όλους)

– Αν επιλέξουν να μειώσουν τον αριθμό των δόσεών τους κατά 40%, χορηγείται απαλλαγή 35% (που περιλαμβάνει όμως και το αρχικό 10% για όλους)

-Αν επιλέξουν να μειώσουν τον αριθμό των δόσεών τους κατά 50%, χορηγείται απαλλαγή 45% (που περιλαμβάνει όμως και το αρχικό 10% για όλους)

– Αν επιλέξουν να μειώσουν τον αριθμό των δόσεών τους κατά 60%, χορηγείται απαλλαγή 55% (που περιλαμβάνει όμως και το αρχικό 10% για όλους)

– Αν επιλέξουν να μειώσουν τον αριθμό των δόσεών τους κατά 70%, χορηγείται απαλλαγή 85% (που περιλαμβάνει όμως και το αρχικό 10% για όλους)

– Αν επιλέξουν να μειώσουν τον αριθμό των δόσεών τους κατά 90%, χορηγείται απαλλαγή 90% (που περιλαμβάνει όμως και το αρχικό 10% για όλους)

– Αν επιλέξουν οποτεδήποτε μεγαλύτερη μείωση, μεταπίπτουν στην ανάλογη κατηγορία δικαιούχων απαλλαγής, όπως παραπάνω
– Αν επιλέξουν να εξοφλήσουν τον αριθμό των δόσεών τους μια και έξω, χορηγείται απαλλαγή 100%.

Η προθεσμία για υπαγωγή στη ρύθμιση εκπνέει στις 30 Σεπτεμβρίου και προς το παρόν το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα χορηγήσει παράταση. Πάντως οι επιτελείς της Καραγιώργη Σερβίας δεν αποκλείουν στο σχετικό ενδεχόμενο.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.