Έκθεση Κομισιόν: Απογοητευτικά ευρήματα για την Ελληνική Παιδεία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Απογοητευτικά είναι τα ευρήματα για την κατάσταση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Κομισιόν.

Συγκεκριμένα η έκθεση καταγράφει ότι “το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι πολύ ελκυστικό, αλλά παρατηρείται έλλειψη ευκαιριών και κινήτρων για τη βελτίωση του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών”, ενώ την ίδια ώρα “οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση είναι χαμηλότερες από τις αντίστοιχες των περισσότερων χωρών της ΕΕ και αφορούν σε μεγάλο βαθμό τους μισθούς των εκπαιδευτικών”.

Επιπλέον  σύμφωνα με την Κομισιόν “η εξεύρεση απασχόλησης μετά την εκπαίδευση εξακολουθεί να είναι δύσκολη, και για τα άτομα υψηλής ειδίκευσης”.

Σημειώνεται δε ότι εφαρμόζονται μεν κάποια μέτρα για την καταπολέμηση της διαρροής εγκεφάλων όσον αφορά τους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά “η διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς”.

Μόνο θετικό στοιχείο αποτελεί ότι η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου έχει σημειώσει περαιτέρω μείωση, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές. Τα άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και κατάρτιση (ηλικίας 18- 24 ετών) από 14,2% το 2009 έπεσαν στο 4,7% το 2019.

Σύμφωνα με την έκθεση τα νέα είναι ακόμα πιο άσχημα σε ότι αφορά τις επιδόσεις των μαθητών, οι οποίες επιδεινώνονται σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, το ποσοστό ατόμων ηλικίας 15 ετών με χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση αυξήθηκε από 21,3% το 2009 σε 27,3% το 2018, στα μαθηματικά,  αυξήθηκε από 30,4% στο 35,8% και στις φυσικές επιστήμες από 25,2% σε 32,7%,.

Παράλληλα το ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ηλικίας 30-34 ετών) από  26,6% το 2009 έφτασε το 44,3% το 2018 και η προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (από την ηλικία των 4 ετών μέχρι την ηλικία έναρξης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης) : φτάνει το 81,5% το 2018, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν στοιχεία από το 2009 για σύγκριση.

Ακολούθως το ποσοστό απασχόλησης πρόσφατων αποφοίτων βάσει επιπέδου εκπαίδευσης που ολοκληρώθηκε (ηλικίας 20-34 ετών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση 1-3 έτη πριν από το έτος αναφοράς) ISCED 3-8 (σύνολο) από 65,2% το 2009 έπεσε στο 55,3% το 2018 και η συμμετοχή ενηλίκων στη μάθηση (ηλικίας 25-64 ετών) ISCED 0-8 (σύνολο) ανέβηκε μεν από το 3,5% στο 4,5% , αλλά παραμένει στα μισά του κοινοτικού μέσου όρου (9,5%  και 11,1% αντίστοιχα για 2009 και 2018).

Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της έκθεσης τα κράτη μέλη έχουν πλέον σχεδόν επιτύχει τον στόχο τους για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Ωστόσο, ενώ το ποσοστό των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο μειώθηκε από 14,2 % το 2009 σε 10,6 % το 2018, η πρόοδος έχει επιβραδυνθεί από το 2016.

Το ποσοστό των νέων που κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αυξήθηκε από 32,3 % το 2009 σε 40,7 % το 2018. Στην έκθεση διαπιστώνεται επίσης ότι το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο αντιστοιχεί σε υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης όσων τελείωσαν πρόσφατα τις σπουδές τους και σε μεγαλύτερη συμμετοχή στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Το ποσοστό των παιδιών που γράφτηκαν σε προσχολική εκπαίδευση αυξήθηκε από 90,8 % το 2009 σε 95,4 % το 2017. Παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή στην εκπαίδευση αυξάνεται στην Ευρώπη, ένας στους πέντε 15χρονους μαθητές εξακολουθεί να μην μπορεί να ανταποκριθεί σε απλές ασκήσεις ανάγνωσης, μαθηματικών και θετικών επιστημών, ενώ πάρα πολλά παιδιά εξακολουθούν να διατρέχουν κίνδυνο εκπαιδευτικής φτώχειας.

Όπως σημειώνει η Κομισιόν, η φετινή όγδοη έκδοση της έκθεσης επικεντρώνεται στους εκπαιδευτικούς και περιλαμβάνει και αναλύει τα πορίσματα μιας εκτενούς έρευνας μεταξύ των εκπαιδευτικών που πραγματοποίησε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Τονίζεται η ανάγκη κατάρτισης των εκπαιδευτικών για την καλύτερη αντιμετώπιση πιεστικών ζητημάτων όπως είναι η χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, η διδασκαλία μαθητών με ειδικές ανάγκες και η διδασκαλία σε πολυπολιτισμικές τάξεις.

Για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού, η έκθεση συνιστά την εξασφάλιση του απαιτούμενου αριθμού εκπαιδευτικών στο σύστημα, για όλα τα μαθήματα και σε όλες τις αγροτικές και αστικές περιοχές.

Ταυτόχρονα, τονίζει ότι απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες στον τομέα της πολιτικής για την προσέλκυση των καλύτερων υποψηφίων να διδάξουν, εξασφαλίζοντας παράλληλα την προσφορά ανάλογης κατάρτισης και κινήτρων ώστε να παραμείνουν στο επάγγελμα.

Όπως αναφέρει η Κομισιόν, όσον αφορά τις επενδύσεις στην εκπαίδευση, από τα πιο πρόσφατα στοιχεία της έκθεσης προκύπτει ότι οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην ΕΕ παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερές σε επίπεδο ΕΕ, ενώ τα κράτη μέλη εξακολουθούν να επενδύουν λιγότερο στην εκπαίδευση συγκριτικά με τις επενδύσεις τους πριν από την οικονομική κρίση του 2007-2008.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.