Αυτά είναι τα Πόθεν Έσχες των βουλευτών Αχαΐας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τα πόθεν έσχες των 8 αχαιών βουλευτών , έτους 2017, όπως δημοσιεύθηκαν από την Βουλή

Ανδρέας Κατσανιώτης

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ,ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Κ.Λ.Π.(ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ, ΦΟΡΟΛΟΓ. ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ) 33.589,40 ΕΥΡΩ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3.637,50 ΕΥΡΩ ΣΥΖΥΓΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ,ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Κ.Λ.Π.(ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ, ΦΟΡΟΛΟΓ. ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ) 10.749,46 ΕΥΡΩ

Νίκος Νικολόπουλος

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ,ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Κ.Λ.Π.(ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ, ΦΟΡΟΛΟΓ. ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ) 45.207,36 ΕΥΡΩ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1.818,75 ΕΥΡΩ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 6,77 ΕΥΡΩ ΣΥΖΥΓΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ,ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Κ.Λ.Π.(ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ, ΦΟΡΟΛΟΓ. ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ) 25.735,49 ΕΥΡΩ ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ 14.510,00 ΕΥΡΩ ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,37 ΕΥΡΩ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 232,08 ΕΥΡΩ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΧΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 300,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,00 0,00 ΕΥΡΩ ΑΓΟΡΑ ΑΧΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ= 0,00 ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΕ 5,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,00 ΕΥΡΩ ΑΓΟΡΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΧΕΠΕΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ= 0,00 ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝ ΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ EUROBANK 8,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,00 0,00 ΕΥΡΩ ΑΓΟΡΑ ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΑΕΠΕΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ= 0,00 ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΧΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 300,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,00 0,00 ΕΥΡΩ ΑΓΟΡΑ ΑΧΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ= 0,00

Σία Αναγνωστοπούλου

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ,ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Κ.Λ.Π.(ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ, ΦΟΡΟΛΟΓ. ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ) 29.020,19 ΕΥΡΩ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3,16 ΕΥΡΩ ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3.675,00 ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3,62 ΕΥΡΩ ΣΥΖΥΓΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ,ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Κ.Λ.Π.(ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ, ΦΟΡΟΛΟΓ. ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ) 23.012,28 ΕΥΡΩ

Ανδρέας Ριζούλης

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 4,02 ΕΥΡΩ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 6.838,50 ΕΥΡΩ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ,ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Κ.Λ.Π.(ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ, ΦΟΡΟΛΟΓ. ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ) 32.386,08 ΕΥΡΩ

Κώστας Σπαρτινός

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ,ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Κ.Λ.Π.(ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ, ΦΟΡΟΛΟΓ. ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ) 55.263,48 ΕΥΡΩ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2.882,58 ΕΥΡΩ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 6.329,25 ΕΥΡΩ ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 22,63 ΕΥΡΩ ΣΥΖΥΓΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ,ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Κ.Λ.Π.(ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ, ΦΟΡΟΛΟΓ. ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ) 27.731,04 ΕΥΡΩ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ KEF+ LILLIUM ELITE XIV IN EUR 1,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 19.980,00 ΕΥΡΩ ΑΓΟΡΑ ETE ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ= 20.000,00 ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ + S44E 2096365 1,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 20.000,00 19.426,24 ΕΥΡΩ ΑΓΟΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΕΤΕ) ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ= 20.000,00 ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ FLEXI PLUS ΑΡ:1000688857 1,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 2.332,74 ΕΥΡΩ ΑΓΟΡΑ EUROLIFE ERB ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ= 2.500,00 ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ KEF+3Y OPTIMUM XI IN EUR 1,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 19.960,00 ΕΥΡΩ ΑΓΟΡΑ ΕΤΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ= 20.000,00

Θεόδωρος Παπαθεοδώρου

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 22,32 ΕΥΡΩ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ 4.200,00 ΕΥΡΩ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ,ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Κ.Λ.Π.(ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ, ΦΟΡΟΛΟΓ. ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ) 34.428,19 ΕΥΡΩ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 8.000,00 ΕΥΡΩ ΠΩΛΗΣΗ ΙΧ ΙΚΖ6942 ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4.074,00 ΕΥΡΩ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ – ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ,ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Κ.Λ.Π.(ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ, ΦΟΡΟΛΟΓ. ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ) 24.150,24 ΕΥΡΩ ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 7,42 ΕΥΡΩ

 

Ιάσωνας Φωτήλας

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ,ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Κ.Λ.Π.(ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ, ΦΟΡΟΛΟΓ. ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ) 41.613,87 ΕΥΡΩ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2.182,50 ΕΥΡΩ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 5,27 ΕΥΡΩ ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 86,62 ΕΥΡΩ ΣΥΖΥΓΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ,ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Κ.Λ.Π.(ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ, ΦΟΡΟΛΟΓ. ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ) 19.445,40 ΕΥΡΩ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 168,00 ΕΥΡΩ

Νίκος Καραθανασόπουλος

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 3.045,72 ΕΥΡΩ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 12.000,00 ΕΥΡΩ Επιχορήγηση από τη Βουλή για έξοδα διαμονής. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ,ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Κ.Λ.Π.(ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ, ΦΟΡΟΛΟΓ. ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ) 89.069,49 ΕΥΡΩ Η βουλευτική αποζημίωση που έλαβε κατά το έτος 2017 έχει κατατεθεί στο Ταμείο της Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Κ.Ε. σύμφωνα με το καταστατικό του Κόμματος και τις αποφάσεις της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.