Πάτρα: Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει την 21η Αυγούστου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30, στην αίθουσα του Σώματος, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω  θέματα:

Οριοθέτηση μιας (1) γενικής θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, επί της οδού Έλληνος Στρατιώτου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πέντε Πηγαδίων και Κύπρου (σχετική απόφαση της ΕΠΖ)  (εισηγητής: Π.  Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- Αρμ.  Δ/ντής).

Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 332/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος,  Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

Έγκριση της αριθ. 143/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού, η οποία αφορά στον Απολογισμό Εσόδων – Εξόδων οικ. έτους 2018  (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης- Πρόεδρος Δ.Σ.).

Έγκριση της αριθ. 144/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού, η οποία αφορά στην 6η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικ. έτους 2019 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης- Πρόεδρος Δ.Σ.).

Έγκριση της αριθ. 43/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, που αφορά στην Έκθεση  β΄ τριμήνου οικον. έτους 2019, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Πρόεδρος Δ.Σ.).

Εξειδίκευση πίστωσης για την αποζημίωση της κας Ξιφαρά Μαρίας, για ζημιά που υπέστη το αυτοκίνητό της από πτώση δέντρου (εισηγητής: Β.  Θωμόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

Αντικατάσταση μέλους στην επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Δ/νσης Έργων Υποδομής (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος,  Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση ζημιών, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας πλημμυρών στους χείμαρρους «Χάραδρο» και «Ξυλοκέρα» Δήμου Πατρέων  (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Έγκριση του από 29-7-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Εγκατάσταση λογισμικού οικονομικής διαχείρισης σε υποδομή G CLOUD, αρχειακή χρήση) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιωτοπούλου- Αρμ. Δ/ντής α.α.).

Έγκριση του από 19-7-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση γηπέδων» (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος,  Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

Έγκριση των από 17 και 18-7-2019 πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής  της υπηρεσίας «Κοπή χόρτων στο Δήμο Πατρέων» (ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.) (εισηγητής: Β Θωμόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ.  Δ/ντές).

Έγκριση των αριθ. 43/20-8-2019 και 14/20-8-2019 πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής των υπηρεσιών «Σχεδιασμός και οργάνωση εκδηλώσεων- διοργανώσεων του Δήμου Πατρών» και «Βιντεοσκόπηση έργων και εκδηλώσεων του Δήμου Πατρέων» αντίστοιχα (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

Έγκριση του από 18-7-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση της διασύνδεσης internet στην Ξερόλακα με το Δήμο Πατρέων και wifi σύνδεση στην Πλαζ» (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος,  Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής Εκτυπωτικών μηχανημάτων (φωτοτυπικά, πολυμηχανήματα, τηλεομοιοτυπικά και plotter), όλων των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων, καθώς και τοποθέτηση των απαραίτητων αναλωσίμων που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία τους- ΕΚΤΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος,  Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

Έγκριση του από 7-8-2019 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση- τεχνική υποστήριξη και περιοδικός επανέλεγχος των δημοτικών ανελκυστήρων», για τη χρονική περίοδο 1-7-2019 και 31-7-2019 (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

Έγκριση του από 7-8-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων- δεμάτων εσωτερικού- εξωτερικού, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων» (ΕΛΤΑ Α.Ε.) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος,  Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Μικρά τεχνικά έργα στο Δήμο Πατρέων (2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Επισκευή- κατασκευή δεξαμενής άρδευσης στην Τοπική Κοινότητα Ρωμανού του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.