Υπέρ της Νομικής σχολής στην Πάτρα και το Επιμελητήριο Αχαΐας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Το ψήφισμα του Επιμελητηρίου Αχαΐας που τάσσεται υπέρ της ίδρυσης της Νομικής Σχολής στην Πάτρα.

“Κύριε Πρωθυπουργέ,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, κατά την συνεδρίαση της 17/7/2019, συζήτησε το θέμα που απασχολεί την πόλη και αφορά τις δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας, σχετικά με την ίδρυση νομικής σχολής στο Πανεπιστήμιο της πόλης.

Κατ΄αρχάς, επιθυμούμε να επισημάνουμε, ότι η νομική επιστήμη συνδέεται με πλήθος επαγγελματικών και επιστημονικών δραστηριοτήτων σε όλο το φάσμα των νομικών, πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών επιστημών, επιστημών υγείας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ευρεσιτεχνίας και άλλων εκτός των παραδοσιακών νομικών επαγγελμάτων του δικηγόρου, του δικαστή ή του συμβολαιογράφου. Το ίδιο και πλέον απαραίτητη είναι η νομική επιστήμη και στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της προσέλκυσης των επενδύσεων για την ανάπτυξη που επιδιώκει η χώρα.

Η Νομική Σχολή κρίθηκε άκρως απαραίτητη και τελικά προτάθηκε στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου μας, εκτός των άλλων και για την ολοκληρωμένη και συνδυασμένη παροχή νομικής γνώσης σε ολοκληρωμένο Πανεπιστήμιο σύμφωνα με σχετική μελέτη βιωσιμότητας που έχει συντάξει το Πανεπιστήμιο.

Επί πλέον, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, από την ίδρυσή του έως σήμερα, αποτελεί βασική πηγή ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας με σημαντική εισροή πόρων.

Μετά την συγχώνευση σχολών του ΑΤΕΙ με το Πανεπιστήμιο που αποφάσισε η προηγούμενη κυβέρνηση, μειώθηκε η παρουσία των σπουδαστών στην πόλη μας και η ακύρωση της απόφασης για την ίδρυση της νομικής σχολής θα επιβαρύνει επιπλέον την εικόνα αυτή.

Για τους λόγους αυτούς

Το Επιμελητήριο Αχαΐας, προτείνει και συμφωνεί σε απόλυτο βαθμό με τον προγραμματισμό της κυβέρνησής σας, για την δημιουργία Αγγλόφωνων τμημάτων μεταξύ των άλλων και στο Πανεπιστήμιο Πατρών, απόφαση που θα προσδώσει σημαντικά επιστημονικά και οικονομικά οφέλη στην περιοχή μας. Το σημαντικό δε πως θα συγκεντρώσει φοιτητές που ήδη σπουδάζουν σε Αγγλόφωνες Σχολές Νομικών Επιστημών στο εξωτερικό.

Παράλληλα όμως, ζητά την αναστολή των ενεργειών της Κυβέρνησης για την ακύρωση της απόφασης για την Νομική σχολή, ώστε να προηγηθεί διαβούλευση και να μας δοθεί η δυνατότητα εμπεριστατωμένα να εκφράσουμε τις απόψεις μας, πριν την οριστική απόφασή σας.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.