Αυτές είναι οι τομές του νομοσχεδίου για το Επιτελικό Κράτος

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μείωση των θέσεων γενικών γραμματέων από 93 σε 58. Αλλαγή του μοντέλου διακυβέρνησης. Εισαγωγή για πρώτη φορά στην Ελλάδα κανόνων αμεροληψίας σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, με κωλύματα και ασυμβίβαστα που αφορούν όχι μόνο στην περίοδο που κάποιος υπηρετεί σε δημόσια θέση αλλά και μετά την αποχώρησή του. Θεσμοθέτηση Εθνικής Αρχής Διαφάνειας,

Αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στο πρώτο νομοσχέδιο της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτό για το επιτελικό κράτος, που, όπως επισημαίνεται, αποτελεί θεσμική τομή για το ελληνικό κράτος και θεμέλιο για την επόμενη ημέρα της Ελλάδας. Το σχέδιο νόμου που φέρνει στο προσκήνιο η κυβέρνηση, με στόχο να ψηφιστεί μέχρι τις 8 Αυγούστου

-Συγκεντρώνει όλες τις διάσπαρτες διατάξεις των τελευταίων 40 ετών για την οργάνωση της κυβέρνησης και της κεντρικής διοίκησης.

-Δημιουργεί νέους θεσμούς.

-Θέτει νέους κανόνες για τη λειτουργία του κράτους.

-Επικεντρώνεται στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους κρατικούς θεσμούς και τη βελτίωση της επαφής τους με το κράτος, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να εξυπηρετούνται με ταχύτητα, διαφάνεια και χωρίς να ταλαιπωρούνται από τη γραφειοκρατία.

Με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη:

-Επέρχεται μείωση των θέσεων Γενικών Γραμματέων από 93 σε 58 με εξοικονόμηση 1,8 εκατ. ευρώ ετησίως.

-Στο πλαίσιο της αποκομματικοποίησης, διατηρούνται οι γενικοί διευθυντές που τοποθετήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση.

-Σε ό,τι αφορά τις Ειδικές Γραμματείες ΣΔΟΕ, ΣΕΠΕ και Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, επίσης στο πλαίσιο της αποκομματικοποίησης και της εμπιστοσύνης στους δημόσιους υπαλλήλους, καταργείται η θέση του γενικού γραμματέα και την ευθύνη-αρμοδιότητα αναλαμβάνει ο γενικός διευθυντής.

Ειδικότερα με το σχέδιο νόμου για το επιτελικό κράτος αλλάζει ολόκληρο το μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας. Το υπουργικό συμβούλιο δε θα είναι πλέον ένα συλλογικό όργανο που θα νομιμοποιεί ειλημμένες αποφάσεις, αλλά θα συνέρχεται τακτικά και θα παράγει ένα συνεκτικό επιχειρησιακό κυβερνητικό σχέδιο το οποίο θα υλοποιούν τα αρμόδια υπουργεία. Παράλληλα, θεσμοθετείται Εθνική Αρχή Διαφάνειας, που θα ενσωματώνει τις διάσπαρτες σήμερα δομές ελέγχου για την αντιμετώπιση της δημόσιας και ιδιωτικής διαφθοράς, όπως το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, τους Επιθεωρητές Υγείας και τους Επιθεωρητές Δημοσίων Έργων.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου:

-Η πορεία του κυβερνητικού έργου θα παρακολουθείται από κεντρική δομή της Προεδρίας της κυβέρνησης, όπως συμβαίνει σε όλα τα προηγμένα διοικητικά συστήματα. Αυτό θα γίνεται μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα “Μαζί”, ώστε αφενός να καταπολεμώνται τα προβλήματα που προκαλούν οι πολλαπλές συναρμοδιότητες και αφετέρου να αντιμετωπίζονται άμεσα και ριζικά οι καθυστερήσεις στις κυβερνητικές δράσεις. Επίσης, προβλέπονται Επιτροπές Εργασίας, κάτω από το επίπεδο του υπουργικού συμβουλίου, οι οποίες θα προετοιμάζουν τα θέματα της ατζέντας.

-Αντιμετωπίζεται η κακονομία και η πολυνομία, σε δύο επίπεδα: άμεσα με ένα γενναίο πρόγραμμα απλοποίησης και κωδικοποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας και για τη μελλοντική νομοθεσία, με την εισαγωγή ενός πλέγματος κανόνων καλής νομοθέτησης, που θα ελέγχουν τη μέχρι σήμερα ανεξέλεγκτη παραγωγή νόμων.

-Καταπολεμάται η κομματικοποίηση στο δημόσιο. Η κυβέρνηση εμπιστεύεται τη διοίκηση καθιερώνοντας υπηρεσιακό γενικό γραμματέα σε κάθε υπουργείο. Αυτός:

*Θα επιλέγεται αποκλειστικά με διαδικασίες ΑΣΕΠ, χωρίς καμία εμπλοκή της πολιτικής ηγεσίας.

*Θα προέρχεται από τα στελέχη του δημοσίου τομέα.

*Θα διαχειρίζεται όλες τις δαπάνες και το προσωπικό του υπουργείου, ενώ θα έχει και τον συντονισμό των δημοσίων πολιτικών. Υποψήφιος δημόσιος υπάλληλος θα απαγορεύεται να έχει αποσπαστεί σε κόμμα ή να έχει διατελέσει κομματικός γενικός γραμματέας πέντε χρόνια πριν την αίτηση.

-Περιορίζεται δραστικά η γραφειοκρατία: πλέον όλες οι ατομικές διοικητικές πράξεις θα εκδίδονται όχι από τον υπουργό ή τον γενικό γραμματέα αλλά από τον αρμόδιο γενικό διευθυντή, ώστε πλέον να απαιτούνται πολύ λιγότερες υπογραφές και χρόνος διεκπεραίωσης.

-Εισάγονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα κανόνες αμεροληψίας σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (υπουργούς, υφυπουργούς, γραμματείς και διοικητές ΔΕΚΟ) με κωλύματα και ασυμβίβαστα που αφορούν όχι μόνο την περίοδο που κάποιος υπηρετεί σε δημόσια θέση αλλά και μετά την αποχώρησή του.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.