Τα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις – Τι να προσέξετε

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έχει αρχίσει και οι φορολογούμενοι έχουν περιθώριο μέχρι τις 30 Ιουνίου για να συνεχίσουν να τις υποβάλλουν εμπρόθεσμα.

Τι γίνεται όμως με τους εκπρόθεσμους; Αυτοί κινδυνεύουν εκτός από το να πληρώσουν τον τόκο εκπρόθεσμης καταβολής που είναι 0,73% και “τρέχει” κάθε μήνα, και με πρόστιμα τα οποία κυμαίνονται από 100 έως 500 ευρώ.

Εκατό ευρώ πρόστιμο θα πληρώσουν όσοι κάνουν εκπρόθεσμες μηδενικές ή με πιστωτικά εκκαθαριστικά. Αν από την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, τότε ο φορολογούμενος επιβαρύνεται, κατ’ αρχήν, με το πρόστιμο των 100 ευρώ. Εάν έχει παρέλθει και η προθεσμία καταβολής του φόρου, τότε επιβαρύνεται και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίοι υπολογίζονται επί του φόρου που προκύπτει με ποσοστό 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής του φόρου μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης.

Αν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας και από τη δήλωση που υπέβαλε εκπρόθεσμα προκύπτει φόρος προς πληρωμή, τότε η φορολογική αρχή θα του καταλογίσει πρόστιμο 250 ευρώ, εφόσον τηρεί απλογραφικά βιβλία, ή 500 ευρώ, εφόσον τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

Εάν έχει εκπνεύσει και η προθεσμία καταβολής του φόρου, τότε η φορολογική αρχή θα τον χρεώσει επιπλέον και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής οι οποίοι θα υπολογιστούν επί του φόρου που θα προκύψει από τη δήλωση με ποσοστό 0,73% για κάθε μήνα που θα έχει παρέλθει από την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του φόρου μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.