Ευρωεκλογές – Τοπική Αυτοδιοίκηση: Πού ψηφίζω – Μέχρι πόσους σταυρούς μπορούμε να βάλουμε

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Στις 26 του μήνα θα ανοίξουν οι κάλπες για τις εκλογικές αναμετρήσεις (Ευρωεκλογές, Περιφερειακές, Δημοτικές και Κοινοτικές). «Που ψηφίζω; Μέχρι πόσους σταυρούς μπορούμε να βάλουμε; Αν ψηφίσω περισσότερους υποψήφιους είναι άκυρο το ψηφοδέλτιο; Μπορώ να ψηφίσω ταχυδρομικά; Πόσους ευρωβουλευτές εκλέγει η Ελλάδα;», είναι ορισμένα από τα ερωτήματα που θέτουν οι ψηφοφόροι τις παραμονές των εκλογών.

Πού ψηφίζω;

Έχει τεθεί σε λειτουργία η εφαρμογή του υπουργείου Εσωτερικών «Μάθε που ψηφίζεις 2019», στην πρώτη σελίδα του ΥΠ.ΕΣ.

Οι πολίτες χρησιμοποιώντας τα προσωπικά τους στοιχεία (Ειδικός Εκλογικός Αριθμός, επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας και ημερομηνία γέννησης) μπορούν να δουν σε ποια περιοχή και τμήμα ψηφίζουν για ευρωεκλογές και δημοτικές εκλογές.

Όλες οι κάλπες θα είναι στο ίδιο εκλογικό τμήμα;

Οι πολίτες θα ψηφίσουν σε δύο αίθουσες. Στη μία αίθουσα για ευρωεκλογές και τις περιφερειακές, ενώ σε διπλανή αίθουσα θα ψηφίσουν για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Οι εκλογές για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα διεξαχθούν σε όλη την Ευρώπη από τις 23 έως και τις 26 Μαΐου 2019.

Ποια είναι η ηλικία ψήφου;

Στην Ελλάδα, δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι όσοι συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος των εκλογών. Άρα για τις Ευρωπαϊκές Εκλογές του 2019, μπορούν να ψηφίσουν όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι τις 31/12/2002.

Πόσα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται στην Ελλάδα;

Οι εκλογείς θα εκλέξουν 21 ευρωβουλευτές, όπως και στις εκλογές του 2014.

Ποια έγγραφα πρέπει να έχει μαζί του ο ψηφοφόρος;

Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο για τον απαραίτητο έλεγχο. Άλλα δημόσια έγγραφα μπορούν να γίνουν δεκτά υπό προϋποθέσεις.

Μπορεί κάποιος να ψηφίσει ταχυδρομικώς;

Στην Ελλάδα δεν είναι δυνατή η επιστολική ψήφος.

Μπορεί κάποιος να ψηφίσει στην Ελλάδα αν είναι από άλλη χώρα της ΕΕ;

Μπορούν να ψηφίσουν όλοι οι πολίτες της Ένωσης που μένουν στην Ελλάδα και συμπληρώνουν το 17ο έτος ηλικίας κατά το έτος της εκλογής. Είναι όμως απαραίτητο να είχαν εγγραφεί ως τις 28 Φεβρουαρίου 2019 στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του ελληνικού κράτους.

Πόσους υποψήφιους μπορεί να ψηφίσει ο ψηφοφόρος;

Μπορούν να τεθούν μέχρι και τέσσερις (4) σταυροί προτίμησης.

Ψηφοδέλτιο με περισσότερους από τέσσερις σταυρούς, λογίζεται υπέρ του Συνδυασμού ως έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψηφίζουμε τον υποψήφιο Περιφερειάρχη;

Στον υποψήφιο Περιφερειάρχη δεν σημειώνεται σταυρός, εάν όμως τεθεί, το ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται.

Τι ισχύει με την σταυροδοσία στους Υποψήφιους Περιφερειακούς Συμβούλους;

Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ:

ενός Υποψήφιου σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν έως τρεις Περιφερειακούς Συμβούλους,

ενός ή δύο Υποψήφιων σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν από τέσσερις έως επτά Περιφερειακούς Συμβούλους,

ενός ή δύο ή τριών Υποψήφιων σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν από οκτώ έως και δώδεκα Περιφερειακούς Συμβούλους

ενός ή δύο ή τριών ή τεσσάρων Υποψήφιων σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν περισσότερους από δώδεκα Περιφερειακούς Συμβούλους.

Αν σε ένα ψηφοδέλτιο σημειωθούν περισσότεροι από τους προβλεπόμενους σταυρούς, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο και λογίζεται υπέρ του Συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ο υποψήφιος Δήμαρχος χρειάζεται σταυρό προτίμησης;

Όχι, δεν χρειάζεται σταυρό προτίμησης. Εάν όμως τεθεί, το
ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται.

Τι ισχύει με την σταυροδοσία σε Δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια;

Ο ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει μέχρι τρεις Υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους. Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους επιτρεπόμενους σταυρούς, είναι έγκυρο και προσμετράται υπέρ του Συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός.

Σε Δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες;

Εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Ο ψηφοφόρος μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του:

1) Α. σε έναν Υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο, όταν η εκλογική του περιφέρεια είναι μονοεδρική, διεδρική ή τριεδρική,

Β. σε έναv ή δύο ή τρεις Υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους όταν η εκλογική του
περιφέρεια έχει περισσότερες από τρεις έδρες
Kαι..

2) σε έναν Υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο οποιασδήποτε άλλης εκλογικής περιφέρειας του οικείου Δήμου.

Δηλαδή, ο πολίτης μπορεί να βάλει έναν ή περισσότερους σταυρούςανάλογα με τις έδρες της εκλογικής του περιφέρειαςσε Υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο της εκλογικής περιφέρειας στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένος, και έναν σταυρό σε Υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο όλων των άλλων εκλογικών περιφερειών. Αν το ψηφοδέλτιο έχει περισσότερους από τους επιτρεπόμενους σταυρούς, είναι έγκυρο και λογίζεται υπέρ του Συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Τι ισχύει για τις Κοινότητες άνω των 300 κατοίκων

Για την εκλογή Συμβουλίων Κοινότητας, ο εκλογέας μπορεί να ψηφίσει υπέρ ενός ή δύο Υποψήφιων Συμβούλων Κοινότητας. Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους επιτρεπόμενους σταυρούς, είναι έγκυρο και προσμετράται υπέρ του Συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός.

Για τις Κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων;

Για την εκλογή Προέδρου Κοινότητας, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός Υποψήφιου Προέδρου.

Προσοχή: Ψηφοδέλτιο το οποίο δεν έχει κανέναν σταυρό ή φέρει περισσότερους του ενός, θεωρείται άκυρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη 2η Κυριακή, όπου τυχόν χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία για εκλογή Δημάρχου ή/και Περιφερειάρχη, δεν μπαίνει σταυρός. Η ύπαρξη, όμως, σταυρού σε ψηφοδέλτιο δεν συνεπάγεται την ακυρότητά του.

Υπενθυμίζεται ότι:

Ο σταυρός σημειώνεται με μαύρο ή μπλε στυλό, δίπλα στο ονοματεπώνυμο του κάθε Υποψήφιου, είτε δεξιά είτε αριστερά.

Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι ψηφοφόροι είναι ότι σε περίπτωση ανώμαλου σχηματισμού του σταυρού (κακότεχνος, πολύ έντονος, πολύ μεγάλος ή πολύ μικρός), είναι στην ουσιαστική εκτίμηση του Δικαστηρίου αν αποτελεί ή όχι διακριτικό γνώρισμα που παραβιάζει το απόρρητο της ψηφοφορίας.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.